Fundamentele analyse

Volkswagen

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007664039 EUR 3.4 8.47 Responsible Automobiles

De aanvoerproblemen beginnen af te nemen, net als de stijging van veel grondstoffenprijzen. Hierdoor zou de marge van het concern moeten kunnen verbeteren. Het bedrijf heeft echter veel last van de prijzenoorlog die Tesla is gestart en waar ook de meeste Chinese concurrenten aan meedoen. Daardoor ziet het concern zich ook genoodzaakt om veel van zijn modellen, waarvan de winstgevendheid al niet zo groot is, in prijs te verlagen. De koers-winstverhouding is op het moment extreem laag, namelijk 3,5 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. Volkswagen is daarmee het laagst gewaardeerde, winstgevende autobedrijf op de masterlist. Het dividendrendement is bijna 9%. Dat is een redelijke vergoeding voor het achterblijven van de koers van het aandeel ten opzichte van de rest van de sector.

Duitse autogigant

Volkswagen is de grootste autoproducent in Europa met merken zoals Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Skoda, Seat en uiteraard de modellen onder de Volkswagen-naam, waarbij de focus waarschijnlijk gaat liggen op de modellen ID3, ID4, enzovoort. Het is ook actief in de financiële dienstverlening en in het leasen en verhuren van auto’s. Daarnaast is de groep voor bijna 90% eigenaar van de beursgenoteerde vrachtwagendochter Traton, met daarin de Scania- en MAN-belangen die eerder onder de Volkswagenvleugels zaten. Het concern behaalde in 2022 een omzet van bijna €280 mld.

Omzet en winst in de lift

 • Volkswagen zag de omzet en winst in het afgelopen halfjaar flink oplopen, zo bleek 27 juli uit de cijfers.
 • Het concern rapporteerde over de eerste jaarhelft een omzetstijging op jaarbasis van 18% naar €156,3 mld, dankzij onder meer “significant” hogere autoverkopen in Europa en Amerika en hogere prijzen. In het tweede kwartaal kwam de omzet uit op €80 mld (+15% jaar op jaar, joj), hoger dan de analistenconsensus van €78,61 mld. De aangepaste operationele winst kwam uit op €5,6 mld (+19% joj) en was lager dan de analistenconsensus van €6,09 mld. Ook de marge hierop was met 7% flink lager dan de analistenconsensus van 8,5%.
 • In de eerste helft van 2023 leverde Volkswagen 4,4 mln auto’s af, een stijging van 13% op jaarbasis. Elektrische auto’s waren goed voor circa 7% van de afgeleverde auto’s, een stijging van 50%. De operationele winst kwam uit op €11,3 mld met een marge van 7,3%.
 • Volkswagen herhaalde zijn outlook voor heel 2023, maar verlaagde wel zijn leveringsdoelstelling van 9,5 mln naar 9-9,5 mln voertuigen. De consensus lag op 9,19%. De autogigant mikt nog wel op een omzetgroei van 10 tot 15% en een operationele marge tussen 7,5 en 8,5%.

Waardering heel erg laag

Volkswagen is op de huidige koers van €113 verhandelbaar tegen bijna 3,5 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. Dat is ongeveer even duur (goedkoop) als de Duitse concurrenten. Het dividendrendement is met bijna 8% iets hoger dan het sectorgemiddelde. Omdat Volkswagen zich gaat richten op elektrische voertuigen, maken we een vergelijking met de trendsetter op dat gebied, Tesla. Die noteert meer dan 48 keer de getaxeerde winst. Volkswagen verkocht vorig jaar 8,3 mln auto’s, maar sleept een grote fossiele geschiedenis met zich mee. Het moet zich omvormen tot een concern dat op technologisch gebied met Tesla kan wedijveren. Maar Tesla zal zijn best moeten doen om zijn verkoopprognose van 2022 waar te maken. Tesla heeft het voordeel dat het kan voortborduren op wat het nu al doet en heeft door zijn relatief korte bestaan geen fossiele erfenis. Ook heeft Tesla geen enorme pensioenverplichtingen door het relatief jonge personeelsbestand. ****

Kansen

 • Volkswagen heeft een sterke productlijn in vrijwel iedere prijsklasse.
 • Het bedrijf benut schaalvoordelen door platforms en componenten te delen tussen zowel merken als modellen.
 • Volkswagen geniet van een goede geografische positionering: het is wereldwijd aanwezig en heeft een grote blootstelling aan groeimarkten, zoals China.
 • Het bedrijf heeft een ijzersterke balans, hoewel het dieselschandaal een smak geld zal kosten. Het kan daardoor snel schakelen op de markt van elektrische automakers, die voorlopig gekenmerkt wordt door hoge investeringen en lage winsten.

Risico's

 • Volkswagen heeft geen al te beste reputatie op het vlak van deugdelijk bestuur en transparantie. Aandeelhouders stonden in het verleden dikwijls niet erg hoog op het prioriteitenlijstje. De reputatie van het concern als voorloper op technisch gebied heeft een stevige knauw gekregen door het dieselschandaal, waarbij emissievoorschriften bij 11 miljoen dieselvoertuigen wereldwijd werden geschonden.
 • Volkswagen is niet duurzaam en zal dat naar verwachting op korte termijn ook niet worden. Naast het dieselschandaal hebben zich ook andere voorvallen voorgedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot arbeidskwesties. Die leiden onder andere tot reputatieschade en hoge (juridische) kosten.
 • De groeiende groep Chinese autofabrikanten die tegen lage kosten produceert, kan er op termijn voor zorgen dat de omzetgroei van Volkswagen vertraagt.
 • Het bedrijf heeft hoge pensioenverplichtingen.
 • De totale blootstelling van het bedrijf aan duurzaamheidsrisico's is gemiddeld en ligt iets boven het gemiddelde van de subsector.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het verantwoord universum. Er is geen sprake van zeer ongewenste bedrijfsactiviteiten en of zeer controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Jacco de Winter en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.