ING SprintersVeelgestelde vragen& Antwoorden

Veelgestelde vragen

Wat is een Technische Analyse?

Technische analyse (TA) is een analysemethode waarbij in koersgrafieken en andere marktdata naar trends en herkenbare patronen wordt gezocht. Op grond daarvan doet de technisch analist uitspraken over de situatie op korte en lange termijn in de betreffende markt. De belangrijkste gegevens die hij hiervoor gebruikt zijn de koers, het handelsvolume en de tijd. De analist gaat er vanuit dat marktbewegingen de uitkomst vormen van gedrag van beleggers. In de koersgrafieken ontstaan daardoor trends en andere koerspatronen. TA is niet zozeer het voorspellen van koersbewegingen als wel het schetsen van de meest waarschijnlijke toekomstscenario’s op basis van marktgegevens. De TA zal geregeld afwijken van de fundamentele visie. Onze beleggingstrategieën komen voornamelijk tot stand op basis van fundamentele analyse.

Technisch Analist

Een Technisch Analist kijkt naar beurstrends en koerspatronen. Hij schetst toekomstscenario’s aan de hand van handelsgegevens zoals koersen en omzetten en geeft daarbij koersdoelen en stoplossniveaus aan. De ING beheert haar beleggingsstrategieën hoofdzakelijk op basis van fundamentele analyse. Technische analyse wordt alleen voor de timing van transacties toegepast.

Wat is een orderboek?

In het orderboek ziet u de koersen terug waartegen daadwerkelijk kan worden gehandeld. Als belegger in Sprinters houdt u de koersen natuurlijk scherp in de gaten. Belangrijk hierbij is dat u niet op de laatste koers let, maar dat u de bied- en laatprijzen goed in de gaten houdt. Het orderboek geeft behalve de bied- en laatprijzen ook de volumes weer.

Biedprijs en laatprijs

De biedprijs is de prijs die kopers maximaal willen betalen. De laatprijs is de prijs die verkopers minimaal willen ontvangen. Vraag- en aanbodprijzen dus. Het verschil tussen de bied- en laatprijs wordt de spread genoemd. Als u wilt kopen en u wilt er zeker van zijn dat uw order wordt uitgevoerd, zult u dus de laatprijs moeten betalen. Om er zeker van te zijn dat uw verkooporder wordt uitgevoerd, moet u uw verkooporder inleggen tegen de biedprijs van de Sprinter.

Handelen in Sprinters

Klanten van ING kunnen Sprinters enkel verhandelen via het handelsplatform CATS. De handel in Sprinters vindt plaats tussen u (de eindbelegger) en de market maker (ING). Het voordeel voor u is dat u langer kunt handelen in de meeste Sprinters, namelijk van 08.00 tot 22.00 uur. Houd u buiten officiële handelstijden van de onderliggende waarden wel rekening met ruimere bied- en laatprijzen en lagere volumes. Voor klanten die Sprinters verhandelen via een andere bank of broker dan ING vindt de handel in Sprinters plaats via Euronext Amsterdam.

Beleggen in Sprinters

Met Sprinters kunt u beleggen in aandelen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta. Een totaal overzicht van alle Sprinters waarin u kunt beleggen, nieuwe Sprinters en beëindigde Sprinters vindt u op https://www.ingmarkets.nl/producten.

Speel met een belegging in Sprinters in op wereldwijde marktontwikkelingen.

Sprinter kopen en verkopen

Sprinters kunt u tijdens beursdagen eenvoudig via uw bank of broker kopen en verkopen. Op www.ingmarkets.nl vindt u voor iedere Sprinter de betreffende handelstijden.