Fundamentele analyse

ASR Nederland

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0011872643 EUR 8.4 6.81 Sustainable Insurance

ASR Nederland (ASR) staat bekend als een stabiele verzekeraar, die zich volledig richt op de Nederlandse verzekerings- en pensioenmarkt. In oktober 2022 werd bekend dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt. Daardoor wordt ASR de Nederlandse nummer één in de pensioenmarkt en de nummer twee op het gebied van levensverzekeringen. Het bedrijf keert een aanzienlijk deel van de winst uit en verhoogde het dividend sinds de beursintroductie (2016) jaarlijks ruim. Sinds maart 2023 maakt ASR deel uit van de AEX-index.

Op één na grootste speler na overname Aegon Nederland

In oktober 2022 werd bekend dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt voor een bedrag van €4,9 mld, waarvan €2,2 mld in contanten en de rest in aandelen. Hierdoor krijgt Aegon een minderheidsbelang van bijna 30% in ASR. De overname werd halverwege 2023 afgerond en maakt ASR de op één na grootste Nederlandse verzekeraar. De volledige integratie duurt naar verwachting 3-4 jaar wat ASR, naast wat meer spreiding in kernactiviteiten, ook de mogelijkheid geeft om kosten te besparen en synergievoordelen te realiseren. Het goede trackrecord op het gebied van kleine tot middelgrote overnames sterkt de verwachting van een positieve uitkomst van de overname. ASR haalt 65% van de operationele winst uit levensverzekeringen, 20% uit schadeverzekeringen en de rest uit overige producten.

Resultaten H2’23 grofweg in lijn

  • ASR Nederland (ASR) rapporteerde over het tweede halfjaar van 2023 een operationele kapitaalgeneratie (+44% jaar op jaar, joj), in lijn met de verwachting.
  • Door de overname van Aegon Nederland is een relevante uitsplitsing van de resultaten lastig te maken (er was geen consensus beschikbaar). Wel viel in negatieve zin de ‘combined ratio’ (schadeclaims plus kosten, gedeeld door de ontvangen premies) op, gedreven door hogere claims.
  • De solvabiliteitsratio (volgens de Solvency 2-rekenmethode) was met 176% grofweg in lijn met de verwachting, net zoals het dividend van €1,81 per aandeel (+7% joj).

Het wachten is op de beleggersdag halverwege het jaar, waarop meer inzicht wordt gegeven in middellange-termijndoelstellingen en kapitaaluitkeringen

De resultaten over H2’23 waren grofweg in lijn met de verwachting van analisten. De solvabiliteitsratio is aan de lage kant, enerzijds door de impact van de overname van Aegon NL, anderzijds doordat de verkoop van Knab bank nog niet is opgenomen. Dit geeft een wat vertekend beeld, maar de verwachting is dat de ratio snel zal stijgen als het profijt van de synergiën van de overname van Aegon NL meer zichtbaar worden. Dit zal dan ook leiden tot meer kapitaaluitkeringen; een update hierover is te verwachten op de beleggersdag aan het einde van juni, wanneer er vast meer bekend wordt gemaakt over de middellange-termijndoelstellingen (inclusief het profijt van de overname van Aegon NL). Meer inzicht hierin, tezamen met de weggenomen zorgen over de woekerpolisaffaire, bij een zeker niet hoge waardering (zowel ten opzichte van de eigen historie als de index van Europese verzekeraars), geeft voldoende ruimte voor opwaarts koerspotentieel.

Kansen

  • De overname van Aegon levert ASR een sterke marktpositie op, gepaard met interessante mogelijkheden voor kostenbesparingen en synergiën.
  • De hogere rente-omgeving is gunstig voor verzekeraars en zorgt ervoor dat zij minder kapitaal hoeven aan te houden voor toekomstige uitkeringen (hogere disconteringsvoet) en een aantrekkelijker aanvangsrendement kennen op obligaties.
  • De grote binnenlandse blootstelling, in combinatie met de blootstelling aan bijvoorbeeld Nederlandse hypotheken in de beleggingsportefeuille, maakt ASR een relatief stabiele en overzichtelijke verzekeraar.
  • Duurzaamheidsrisico’s betreffen cybersecurity-risico’s, door het werken met klantgevoelige data, en reputatieschade. De algehele blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s is gemiddeld. Het bedrijf scoort zeer sterk op het omgaan met duurzaamheidsrisico’s vergeleken met concurrenten.

Risico's

  • ASR heeft een enorme blootstelling aan de binnenlandse verzekeringsmarkt, een markt die behoorlijk concurrerend is en wijzigingen in de regelgeving ondergaat.
  • Een tegenvallend profijt van de overname van Aegon Nederland en moeizame integratie.
  • Ondanks dat ASR nu profiteert van de gestegen rente, is de verzekeraar gevoelig voor een aanhoudend lage rente.​​​​​​

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Alexander van Woerden en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.