Fundamentele analyse

KPN

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000009082 EUR 15.4 5.09 Sustainable Diversified Telecommunication

KPN heeft een sterke marktpositie in het hogere telecomsegment. De succesvolle uitbreiding van het glasvezelnetwerk en de glasvezel-joint venture met APG (Glaspoort) kunnen bijdragen aan uitbreiding van marktaandeel en een hogere omzet per gebruiker. De operationele trends zijn bemoedigend: er is sprake van omzetgroei bij de mobiele diensten van de consumentendivisie, gezonde abonneegroei bij mobiel en – na jaren van krimp – voor het eerst weer omzetgroei bij de zakelijke diensten. De kans dat KPN wordt overgenomen is aanzienlijk afgenomen, maar KPN lijkt goed gepositioneerd om in de toekomst op eigen kracht aandeelhouderswaarde te creëren. De waardering is wel aan de hoge kant in vergelijking met de Europese telecomsector.

Marktleider op Nederlandse telecommunicatiemarkt

Het Nederlandse KPN levert vaste en mobiele telefonie, internet en televisie aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland. Daarnaast levert het bedrijf dataverkeer en connectiediensten aan internationale bedrijven en andere telecomaanbieders via de divisie Wholesale. De omzet werd in 2022 gerealiseerd door de consumentendivisie (53%), zakelijke divisie (34%) en Wholesale (13%). Het bedrijf heeft een aanzienlijk marktaandeel in de Nederlandse mobiele telefonie- en internet- en televisiemarkt.

Solide resultaten, verwachtingen voor 2023 herhaald

  • KPN rapporteerde over het tweede kwartaal een licht tegenvallende aangepaste omzet (+1,6% jaar op jaar, joj) en licht beter dan verwachte aangepaste EBITDA (vlak joj).
  • Onderliggend presteerde ‘Wholesale’ licht beter dan verwacht en vielen de consumenten- en zakelijke divisie licht tegen.
  • De investeringen (capex) vielen wat hoger uit dan verwacht en stegen joj met 3%, voornamelijk door de uitrol van het glasvezelnetwerk. Niettemin lag de vrije kasstroom grofweg in lijn met de verwachting.

Premie in de waardering

Solide cijfers voor KPN, zonder uitschieters, passend bij het defensieve profiel. De verwachtingen voor 2023 – voor onder meer de EBITDA en vrije kasstroom – werden verder herhaald, ondersteund door enkele positieve operationele trends en de uitrol van het glasvezelnetwerk dat op schema ligt. De gestegen rente gaat wel impact hebben op de vrije kasstroom in 2024 en 2025. Het dividendrendement ligt met 5% redelijk in lijn met het gemiddelde voor de Europese telecomsector. Het aandeel wordt echter wel een stuk hoger gewaardeerd.

Kansen

  • Sterkere vrije kasstromen bieden kans op dividendverhoging of aandeleninkoop.
  • Verdere uitrol van het glasvezelnetwerk kan bijdragen aan toekomstige groei.
  • Overname door een partij die meer groeimogelijkheden ziet.
  • Duurzaamheidsrisico's zijn vooral geconcentreerd rond dataveiligheid en dataprivacy. De algehele blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s is gemiddeld. Het bedrijf scoort sterk voor wat betreft het managen van deze risico’s en doet dat ook beter dan concurrenten.

Risico's

  • Intensivering van de concurrentie bij een minimale marktgroei.
  • Sterke rentestijgingen kunnen leiden tot hogere financieringskosten.
  • Stijgende energiekosten zetten druk op de winst; de hoge inflatie zet consumenten onder druk met mogelijk een lagere vraag en een hoger percentage wanbetalingen als gevolg.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Erik Kuipers en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.