Fundamentele analyse

Deutsche Boerse

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0005810055 EUR 18.4 2.16 Sustainable Capital Markets

Deutsche Boerse (DB) is een van de grootste beursuitbaters van Europa. Deze subsector heeft een ander omzetpatroon en risicoprofiel dan andere financiële dienstverleners zoals banken en verzekeraars; het profiteert van de hoge handelsvolumes bij een volatiel beursklimaat. Het aandeel kan om deze reden zorgen voor diversificatie in beleggingsportefeuilles. Nu de sector verder consolideert binnen Europa, zullen de marktleiders steeds grotere marktaandelen veroveren en hun winstgevendheid kunnen verhogen door meer schaalvoordeel te creëren. De overname van SimCorp is met de nodige integratierisico’s omgeven en lijkt aan de dure kant te zijn, niettemin is het bij een goede integratie een interessante aanvulling van de data & analytics-divisie.

Een van de grootste beursuitbaters in Europa

Deutsche Boerse is een van de grootste beursuitbaters in Europa en biedt emissie, handel en operationele diensten aan beleggers en bedrijven. Het bedrijf verzorgt elektronische handel op verschillende beurzen in Europa en beheert verschillende indices, waaronder de Duitse DAX en de Europese STOXX. Via dochteronderneming Clearstream biedt het bedrijf clearing, settlement en bewaardiensten aan. De Trading & Clearing-divisie – het verzorgen van elektronische handel – is goed voor meer dan de helft van de omzet.

Beter dan verwacht kwartaal

  • Deutsche Boerse (DB) rapporteerde over het tweede kwartaal een beter dan verwachte EBITDA (+13% jaar op jaar, joj) en licht beter dan verwachte omzet (+16% joj).
  • Onderliggend presteerden de ‘securities services’, waar de custody-activiteiten en onderpandbeheer onder vallen, beter dan verwacht, gedreven door de netto rente-inkomsten, maar viel de data and analytics-divisie tegen. De grootste divisie (trading & clearing, verantwoordelijk voor het verzorgen van elektronische handel) presteerde in lijn met de verwachting.
  • De kosten vielen lager uit dan verwacht.

Niet verhogen outlook 2024 valt tegen

Het eerste kwartaal was per saldo beter dan verwacht, wat vooral zit in ruim meevallende kosten. De organische-omzetgroei bedroeg 16%, waarvan 6 procentpunten organisch en 10 procentpunten door de overname van SimCorp. Deze overname lijkt redelijk te verlopen tot dusver, maar omdat het een vrij prijzige exercitie betreft, is de druk op een juiste integratie groot. Wel biedt het een interessante uitbreiding van de data & analytics-divisie, waarmee de bank de inkomsten minder afhankelijk wil maken van marktbewegingen en dus minder volatiel. Tot teleurstelling van beleggers werden de omzet- en EBITDA-outlook voor 2024 niet verhoogd. Het aandeel wordt lager gewaardeerd dan zijn Amerikaanse concurrenten, maar een stuk hoger dan Euronext.

Kansen

  • Deutsche Boerse zet meer en meer in op het index- en datasegment, wat een relatief stabiele en hoge marge-business is en de kwaliteit van de bedrijfsresultaten verder kan verhogen.
  • Deutsche Boerse is actief in verschillende segmenten die in de toekomst verder kunnen groeien, zoals de handel in en clearing van derivaten op energie-, gas- en emissierechten.
  • Duurzaamheidsrisico’s liggen voornamelijk bij data privacy- en veiligheid en ethische schendingen. De algehele blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s is vergelijkbaar met concurrenten. Het bedrijf scoort hierop echter wel beter dan concurrenten.

Risico's

  • Ondanks dat Deutsche Boerse een lage directe blootstelling aan de markt heeft, is de omzet wel sterk afhankelijk van het beurssentiment en de activiteit op de markt.
  • De overname van SimCorp lijkt aan de dure kant. Dit zet extra druk op een soepele integratie.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Alexander van Woerden en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.