Fundamentele analyse

AMD

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US0079031078 USD 45.4 0 Sustainable Semiconductors & Semiconductor

Advanced Micro Devices (AMD) ontwerpt en verkoopt processoren voor PCs, servers en auto’s. Het is een van de weinige aanbieders op dit gebied en heeft fors marktaandeel gewonnen in de afgelopen jaren. De winstgroei is nog steeds uitbundig (>30% per jaar), wat ook zichtbaar is in de waardering.

Snelgroeiende ontwerper van processoren

Het Amerikaanse bedrijf AMD is een van de weinige aanbieders van processoren voor velerlei toepassingen en heeft met zijn processoren (CPUs) de laatste jaren fors marktaandeel gewonnen van Intel. AMD is de belangrijkste concurrent in grafische processoren (GPUs) van marktleider Nvidia. Het bedrijf is wereldwijd actief en laat de ontwikkelde producten produceren door TSMC. Het bedrijf definieert vier segmenten die allemaal ongeveer een kwart van de omzet uitmaken. Dat zijn Data Center, Gaming, Embedded en Client. De omzet is geografisch gespreid over de VS (35%), Azië (ruim 50%) en de rest van de wereld (15%). Op een omzet van $22,7 mld boekte het concern in 2023 een onderliggende nettowinst van $1 mld.

Kwartaalcijfers en vooruitzichten in lijn met verwachtingen

AMD rapporteerde eerstekwartaalcijfers en vooruitzichten die weinig verrasten. De omzetgroei van 2% joj naar $5,5 mld werd vooral gedreven door het Data Center-segment (+2% kok, +80% joj) terwijl Client en Embedded een omzetdaling te zien gaven (kok). De vraag uit de gamingsector was zwak. Voor 2Q14 voorziet AMD een omzetgroei van 4,4% kok en dat is in lijn met de consensusverwachting van $ 5,7 mld. Hierbij gaat het management uit van dubbelcijferige groei voor Data Center, een omzettoename bij Client, een vlakke omzet bij Embedded en een verdere daling van 30% voor Gaming.

Verwachte groei verklaart huidige waardering

AMD is één van de bedrijven die optimaal profiteert van de explosieve groei van AI, hoewel er in 2023 sprake was van een omzet- en winstdaling. De verwachte omzetgroei van 25% tot 30% voor volgende jaar vormt de basis van de bovengemiddelde waardering. De huidige waardering van ruim 45 keer de verwachte winst over 2024 valt door de snelle groei terug naar ongeveer 23 keer de verwachte winst over 2026. Het bedrijf heeft een ijzersterke financiële positie en genereert naar verwachting $7,5 mld free cashflow volgend jaar. Het bedrijf keert (nog) geen dividend uit.

Kansen

  • AMD richt zich op groeimarkten als cloud en datacenters. Hoewel het te maken heeft met grote concurrenten zijn er voldoende kansen om hard te blijven groeien.
  • De snelle groei van kunstmatige intelligentie (AI) biedt volop mogelijkheden voor AMD als het zijn marktpenetratie in cloud/datacenters weet uit te breiden.
  • AMD heeft een laag ESG-risico met een Nfi+ waardering. Het bedrijf heeft geen controversiële producten en is daarmee gekwalificeerd als duurzaam.

Risico's

  • Verlies van technologisch leiderschap zou kunnen leiden tot een verlies van marktaandeel, met name in de servermarkt, waar de concurrentie aan het toenemen is.
  • Mogelijke margedruk kan het gevolg zijn door agressieve prijsconcurrentie van Intel, dat enorme investeringsplannen heeft aangekondigd.
  • AMD probeert een deel van z’n productie onder te brengen bij Samsung. In het geval van een vertraging of afstel zou dit de sterke afhankelijkheid van TSMC in stand houden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Marcel Achterberg en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.