Fundamentele analyse

Novo Nordisk

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DK0062498333 DKK 41.7 1.21 Impact Pharmaceuticals

Novo Nordisk heeft een waardering van 39 keer de verwachte winst in 2024, met een verwachte winstgroei van 26% in 2024. De serie middelen op basis van GLP-1 laat een sterke groei zien. Daarnaast boekt het bedrijf grote successen met de pijplijn en nieuw gelanceerde producten. Hoewel het aandeel niet goedkoop is, ziet de toekomstige winstgroei er sterk uit.

Diabetesspecialist

Novo Nordisk is een Deens farmaceutisch concern dat zich richt op middelen ter behandeling van diabetes en obesitas (samen 88% van de concernomzet). Het is de grootste insulineproducent ter wereld, met een geschat marktaandeel van 45%. De overige omzet komt van behandelingen van zeldzame ziekten. In 2023 realiseerde Novo Nordisk een nettowinst van DKK 105 mld op een omzet van DKK 290 mld. Ongeveer 55% van de omzet komt uit de Verenigde Staten, 22% uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, 7% uit China en het overige uit andere landen.

Sterke volumegroei verwacht in de komende jaren

Als specialist en marktleider in diabeteszorg heeft Novo Nordisk een gunstige uitgangspositie om de vergrijzende en gemiddeld in gewicht toenemende wereldbevolking te voorzien van insuline en andere behandelingen van welvaartziektes. De International Diabetes Federation verwacht een sterke groei van het aantal diabetespatiënten in de periode tot 2030. Het aantal diabetespatiënten ligt nu rond de 537 miljoen. In 2000 was dit nog ongeveer 151 miljoen. Ongezond eten, zwaarlijvigheid en onvoldoende beweging liggen hieraan ten grondslag. Van de 537 miljoen mensen met diabetes, weet 45% niet dat zij deze ziekte hebben. Zij worden dus ook niet behandeld. In China en India wonen de meeste mensen die niet weten dat zij diabetes hebben. Omdat de concurrentie op de diabetesmarkt groot is, moet Novo Nordisk zijn productaanbod blijven ontwikkelen om voorop te blijven. Dit doet het bedrijf dan ook. Wij denken dat de nieuwste producten van het concern sterk kunnen profiteren van de verwachte volumegroei in de komende jaren. De nieuwste producten (op basis van GLP-1: Rybelsus, Ozempic en Victoza) laten het lichaam van de diabetespatiënt zélf meer insuline aanmaken. Ook helpen deze middelen bij gewichtsverlies, wat een aanzienlijke verandering is ten opzichte van de gebruikelijke behandeling met insuline. Op GLP-1 gebaseerde middelen verlagen naast de bloedglucosewaarde dus ook het lichaamsgewicht (door de eetlust te verminderen) en zorgen bovendien voor een lagere bloeddruk. Daarnaast is de kans op hypoglykemie (te lage bloedsuikerwaarde) klein. Dit is belangrijk, omdat hypoglykemie dodelijk kan zijn. Eind 2019 heeft het concern een pil gelanceerd (Rybelsus) waardoor patiënten met diabetes type 2 het medicijn niet meer hoeven te injecteren, maar oraal kunnen innemen. Deze pil slaat goed aan en de omzetgroeiverwachtingen voor de komende jaren zijn dan ook hoog. Wel wordt verwacht dat in de VS de prijsdruk op insuline zal aanhouden. Dit kan worden gecompenseerd door de sterke groei van de nieuwste producten van het bedrijf (GLP-1). De GLP-1-markt groeit sterk en verwacht wordt dat de twee grote spelers, Novo Nordisk en Eli Lilly, beide tweecijferige groei kunnen laten zien. Novo heeft met Ozempic een sterke marktpositie met veel groeipotentie. De positie op de markt voor obesitasbehandelingen is ook sterk. De lancering van het nieuwe obesitasmedicijn Wegovy verloopt zo goed, dat Novo niet aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf investeert daarom in nieuwe capaciteit.

Beter dan verwacht kwartaal. Outlook 2024 wordt verhoogd

 • Novo Nordisk rapporteerde over het eerste kwartaal van 2024 een omzet van DKK 65,4 mld (+22% jaar op jaar, joj) en een aangepaste winst per aandeel (wpa) van DKK 5,68 (+29% joj). Dat is beter dan de gemiddelde verwachting van analisten, dankzij een hoger dan verwachte omzet en lagere operationele kosten.
 • De verkopen van insulineproducten stegen met 6% naar DKK 14,4 mld.
 • De omzet van de producten op basis van GLP-1 steeg met 30% naar DKK 35 mld, waaronder Rybelsus (+15%), Victoza (-23%) en Ozempic (+42%). De omzet van Ozempic was beter dan verwacht, Rybelsus stelde teleur.
 • De omzet van de middelen tegen zeldzame ziekten daalde met 4% naar DKK 4,4 mld. De omzet van de divisie met middelen tegen obesitas (waaronder Saxenda en Wegovy) steeg met 41% naar DKK 11 mld. Dit was minder dan verwacht.
 • Novo Nordisk verwacht in 2024 een organische-omzetgroei van 19-27% (was 18-26%) en een stijging van de operationele winst van 22-30% (was 21-29%). De divisies Diabetes en Obesity Care zullen volgens het bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan deze groei. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hoge waardering past bij winstgroeiverwachting en hoge rendementen

Het kwartaalresultaat was beter dan verwacht en de outlook wordt verhoogd. Belangrijk voor de beleggingscase is de omzetgroei van de middelen op basis van GLP-1 tegen diabetes. Hetzelfde geldt voor de obesitastherapie Wegovy, waarvan de lancering zo goed verloopt dat Novo niet aan de vraag kan voldoen. Het bedrijf moet daardoor investeren in nieuwe productiecapaciteit. De insulineomzet in de VS staat wel onder druk, maar is veel minder belangrijk voor de totale omzet dan enkele jaren geleden. Novo Nordisk kan in de komende jaren sterk groeien, voornamelijk door de middelen op basis van GLP-1 tegen diabetes en obesitas. De medicijn-ontwikkelpijplijn is zeer productief en veel van de gelanceerde producten zijn succesvol. Novo Nordisk heeft een waardering van 39 keer de verwachte winst in 2024, met een winstgroeiverwachting van 26% in 2024. Het bedrijf boekt al jarenlang hoge rendementen op het eigen vermogen en heeft een lage schuldpositie. Dit jaar boekt het aandeel wederom een outperformance ten opzichte van de sectorindex. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kansen

 • Een sterke positie in de markt voor diabetes- en obesitasbehandelingen.
 • De groeiverwachtingen van middelen op basis van GLP-1 in Westerse markten zijn hoog. Het gedeelte van de patiënten met diabetes type 2 dat met deze middelen wordt behandeld, is nog relatief klein.
 • Op het gebied van ESG heeft het concern goede procedures en programma's die de productkwaliteit en veiligheid waarborgen. Het concern heeft een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Risico's

 • Toenemende concurrentie op de diabetesmarkt.
 • De prijzen van diabetesmedicijnen staan in de VS onder druk.
 • Negatief nieuws over de medicijn-ontwikkelingspijplijn, waardoor het groeiprofiel in het gedrang komt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het impact universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Daarnaast kent het bedrijf activiteiten die positief bijdragen aan sociale of milieu kwesties. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist David Wolters en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.