Fundamentele analyse

Tesla Motors

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US88160R1014 USD 103.5 0 Sustainable Automobiles

De door Tesla zelf begonnen prijzenoorlog vernietigt waarde voor het concern en voor de hele sector. Tesla zag in het afgelopen kwartaal de marges krimpen tot onder die van de meeste fabrikanten die nog afhankelijk zijn van de verkoop van auto’s met fossiele brandstof. Zelfs die aan de onderkant van de markt, zoals de Volkswagen-groep. Het zorgt voor het uitstellen van autoaankopen gezorgd; prijsbewuste consumenten weten dat elke maand dat ze wachten met hun aankoop een jaar gratis elektriciteit kan opleveren.

Profiel van de elektrische voorloper

Tesla Motors is een Amerikaanse producent van elektrische auto's en elektrische aandrijvingen die deze technieken ook aan andere autobouwers verkoopt. Het bezit een eigen wereldwijd netwerk van verkooppunten om auto’s te verkopen. Verder levert het bedrijf accu’s voor thuisgebruik die het (in samenwerking met Panasonic) in zijn eigen Gigafactories maakt. Het concern heeft naast de Tesla Model S en de Tesla Model X de model Y en en de Model 3 in productie. Er is ook een pick-up truck, de Cybertruck. Tesla heeft in Noord-Amerika en Europa ook een uitgebreid netwerk van snellaadstations onder de naam Superchargers.

Tesla toont slechte cijfers in meerdere opzichten, vooruitzichten zijn rooskleuriger

 • ​​​​​​​​​​​​​​In het eerste kwartaal van dit jaar leverde Tesla minder dan 387.000 auto's af aan klanten, fors minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.
 • De kwartaalomzet is teruggelopen tot $21,3 mld, waar dat een jaar geleden nog $23,3 mld was. De gemiddelde verwachting van analisten (consensus) lag op $22,3 mld. De nettowinst halveerde ruimschoots tot $1,1 mld, net als de operationele winst. De marge eindige op een sectordieptepunt, namelijk 5,5%. De winst per aandeel (wpa) kwam uit op $0,42, bij een consensus van $0,52.
 • Tesla heeft last van felle concurrentie uit China. Daarbij is de vraag naar elektrische auto's wereldwijd onder druk komen te staan doordat veel overheden hun subsidieregelingen voor stekkerwagens aan het afbouwen zijn. De modellen zijn simpelweg te hoog geprijsd, zelfs nadat Tesla ze fors in prijs verlaagde.
 • Om het bedrijf aan te passen aan de veranderde marktomstandigheden heeft Musk onlangs een ontslagronde aangekondigd, waarbij wereldwijd meer dan 10% van de banen verdwijnt.
 • De vooruitzichten voor het aantal leveringen in 2024 is lager dan verwacht.
 • Voor de komende jaren staan er kleinere en goedkopere modellen en zelfrijdende taxi’s op het programma. Om die tijd te overbruggen worden bestaande modellen in een goedkopere versie uitgebracht.

Waardering

Het is lastig om het bedrijf te vergelijken met de andere autofabrikanten. Waar andere fabrikanten al jaren miljarden winst maken met hun fossiel aangedreven modellen en de daarbij vrijkomende kasstromen kan investeren in het elektrisch maken van het wagenpark heeft Tesla afgelopen jaren pas de eerste winsten van betekenis laten zien. Wel heeft het te maken met dezelfde miljardeninvesteringen die de concurrenten hebben. Met de oplevering van de fabriek in China moeten de kosten per auto verder omlaag kunnen en lijken er betere tijden aan te breken voor het innovatieve autobedrijf. De waardering van 62 keer de winst voor lopende jaar is flink hoger dan die van andere autofabrikanten.

Kansen

 • Tesla levert als eerste automerk op een volgeladen accu een bereik van 500 km. Dit is voor veel mensen op dit moment de enige acceptabele afstand voor puur elektrisch rijden.
 • Tesla heeft als enige autofabrikant geen fossiele erfenis, geen grote verliezen dus in de economische crisis en geen te groot personeelsbestand.
 • Doordat het concern in een rap tempo een fabriek heeft kunnen bouwen in China kan het goedkoper auto's maken, wat ook de gemiddelde aankooprijs omlaag brengt.
 • De totale blootstelling van het bedrijf aan duurzaamheidsrisico's is gemiddeld en ligt iets onder het subsector gemiddelde. Menselijk kapitaal, CO2 uitstoot van haar producten en diensten zijn opmerkelijke ESG-kwesties.

Risico's

 • Het concern zet vol in op elektrisch rijden. Het zou kunnen dat juist een andere technologie, zoals de waterstofcel, de autotechniek van de toekomst gaat worden.
 • Tesla is te afhankelijk van subsidies die de auto’s voor een grotere groep mensen beschikbaar moeten maken.
 • Tesla is herhaaldelijk betrokken geweest bij incidenten in verband met de niet-tijdige levering van zijn auto's, de veiligheid van zijn autopilot-technologie en het anti-vakbondbeleid. Ondanks de betrokkenheid bij controverses, ontbreken toezeggingen over arbeidsrechten en een programma voor productkwaliteit. Bovendien blijven de tweets van Elon Musk een punt van zorg wat betreft corporate governance.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Jacco de Winter en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.