Fundamentele analyse

AkzoNobel

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0013267909 EUR 19.8 2.85 Sustainable Chemicals

AkzoNobel heeft sterke marktposities in Europa en de opkomende markten. Effectieve kostencontrole en economisch herstel hebben de resultaten ondersteund, maar hogere grondstoffenprijzen vormden vorig jaar een serieuze tegenwind. AkzoNobel kon deze echter succesvol doorberekenen aan klanten. De verkoopvolumes staan nog wel onder druk. De verfdivisie en het doe-het-zelfsegment zijn gevoelig voor de hoge inflatie (lagere consumentenbestedingen) en eventuele verslechtering van de woningmarkt. Dit maant tot enige voorzichtigheid. Het lijkt er wel op dat het ergste wat betreft de grondstoffeninflatie achter de rug is en in 2023 zal afnemen. Akzo heeft zich gedurende de afgelopen periode sterk gepositioneerd en heeft de hogere prijzen kunnen doorberekenen. Als de kosteninflatie normaliseert, kunnen de marges weer snel oplopen. De waardering bevindt zich in neutraal gebied.

Wereldwijd actieve verf- en coatingproducent

Het Nederlandse AkzoNobel produceert decoratieve verf en coatings voor industriële toepassingen. Bij een omzet van €10,8 mld boekte het bedrijf in 2022 een aangepaste nettowinst van €428 mln. De industriele coating-divisie is goed voor ~59% van de omzet, decoratieve verven voor ~41%. Ongeveer 50% van de omzet komt uit Europa, 30% uit Azie, 12% uit Noord-Amerika en 8% uit Zuid-Amerika.

Minder slecht dan gevreesd: hogere prijzen, maar lagere volumes en hogere grondstoffenkosten. Prognoses 2023 in lijn, kosteninflatie gaat afnemen

AkzoNobel rapporteerde 8 februari licht meevallende resultaten over het vierde kwartaal. De omzet steeg met 8,4% jaar op jaar (joj) naar €2,6 mld en lag 2% boven de consensus. Hogere prijzen (+11%) compenseerden een flinke daling van de verkoopvolumes (-9%). De omzet bij de coatingdivisie steeg met 9,7% (3,5% boven de consensus) net wat sneller dan bij de verfdivisie (+6,6% en 0,3% boven de consensus). De aangepaste EBITDA daalde met 27% joj naar €220 mln, maar lag wel 6% boven de consensus. De verfdivisie presteerde tegenvallend met een resultaat van €93 mln (10% onder de consensus), maar dit werd deels gecompenseerd door het resultaat bij de coatingdivisie dat met €140 mln zo’n 14% boven de consensus lag. De gerapporteerde winstcijfers zien er allerminst mooi uit, met forse dalingen jaar op jaar door hoge herstructurerings- en financieringskosten. Onderaan de streep bleef een schamele nettowinst over van €8,0 mln, ver onder de door analisten verwachte €86 mln. De vrije kasstroom herstelde van zeer lage niveaus en kwam uit op zo’n €170 mln (nog altijd laag). De lage kasstroom zorgt ervoor dat de netto schuld afgezet tegen de EBITDA op een hoog niveau bleef van circa 3,8x. Niet zo wenselijk, zeker in een tijd dat rentes stijgen. Akzo heeft als doelstelling dat deze ratio eind 2023 onder de 3,4x moet uitkomen. Voor 2023 rekent Akzo op een aangepaste EBITDA van €1,2-1,5 mld, waarmee de jaarprognose in lijn ligt met de consensusverwachting van €1,36 mld. ​​​​​​​

Conclusie

Onderliggend meevallende resultaten, maar de gerapporteerde cijfers waren ronduit slecht door hogere herstructurerings- en financieringskosten. Hogere prijzen konden de druk op de verkoopvolumes en hogere kosten niet compenseren en dat zorgt voor margedruk. In 2023 lijkt de grondstoffeninflatie echter af te nemen. Dat is een gunstige ontwikkeling, zeker in combinatie met het doorzetten van de kostenbesparingsinitiatieven. Als de kosteninflatie normaliseert, kunnen de marges weer snel oplopen. Bovendien verwacht Akzo dat het opengaan van China vanaf het tweede kwartaal een positief effect zal hebben. We zijn daardoor wat positiever geworden over het aandeel, maar nog steeds terughoudend gezien de druk op de verkoopvolumes en de gevoeligheid van de verfdivisie voor de inflatie (lagere consumentenbestedingen) en woningmarkt. Het aandeel noteert tegen een koers-winstverhouding van 18,0 op basis van de getaxeerde winst voor de komende twaalf maanden, globaal in lijn met het eigen historisch gemiddelde over de afgelopen tien jaar van 17,7 maar boven de gemiddelde waardering van de chemiesector (16,3). Het getaxeerde dividendrendement van 3,0% ligt boven het gemiddelde van de subsector (2,5%). Per saldo biedt het aandeel een neutraal tot licht positief beeld, mochten de grondstoffenkosten inderdaad dalen dit jaar. In combinatie met de aanhoudende kostenbesparingen kan dat tot betere marges leiden. ​​​​​​​

Kansen

  • Sterke positionering in Europa en Azië.
  • Structurele operationele verbeteringen in de verf- en coatingdivisies.
  • De succesvolle uitvoering van de strategie heeft geleid tot een hogere winstgevendheid
  • Akzo Nobel kan producten en oplossingen ontwikkelen die geen gevaarlijke stoffen bevatten. Hierdoor kan het voldoen aan een groeiende vraag naar dit soort producten, vooral in Noord-Amerika en Europa.
  • Het duurzaamheidsrisico is gemiddeld en ligt fractioneel onder dat van de subsector. Akzo Nobel werkt met chemische en schadelijke stoffen waarvan de regelgeving met betrekking tot chemische veiligheid snel kan veranderen. Dit kan leiden tot restricties op het gebruik van bepaalde stoffen.

Risico's

  • Sterke stijging van de grondstoffenprijzen. In 2023 lijket de kosteninflatie echter weerr af te gaan nemen.
  • Verdere efficiëntieslagen zullen moeilijker te realiseren zijn doordat de relatief makkelijk door te voeren kostenbesparingen reeds zijn behaald.
  • De verfdivisie en het doe-het-zelfsegment zijn gevoelig voor de hoge inflatie (lagere consumentenbestedingen) en eventuele verslechtering van de woningmarkt.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Jan Kleipool en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.