Kabinet en regio steken 2,5 miljard in plan voor microchipsector

2024-03-28T15:30:29.000+01:00

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet trekt samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro uit voor de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. Dat meldt economieminister Micky Adriaansens. Zij noemt dit deel van de technologiebranche, met de Veldhovense chipmachinebouwer ASML voorop, van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland en de werkgelegenheid.

Het 'Project Beethoven" zoals het kabinet het plan noemt, voorziet onder meer in extra investeringen in talentontwikkeling. Maar het moet ook aantrekkelijker worden om in de regio te wonen en werken, zodat bedrijven makkelijker buitenlands talent aan kunnen trekken. Daarnaast moet de krapte worden aangepakt op het elektriciteitsnet in wat ook wel de Brainportregio wordt genoemd.

Het kabinet steekt tot en met 2030 in totaal 450 miljoen euro in het opleiden van meer en beter geschoolde technici. Ook daarna komt daarvoor structureel 80 miljoen euro per jaar extra voor beschikbaar. Volgens onderwijsminister Robbert Dijkgraaf moet talent uit "de volle breedte" komen, van het mbo, hbo en wo. Ook is het kabinet "heel nadrukkelijk geïnteresseerd" in mensen van buiten Nederland.

Extra woningen

In diezelfde periode moeten in de regio bijna 20.000 extra woningen worden gebouwd. Investeringen in het wegennet en het openbaar vervoer moeten daarnaast zorgen voor een betere bereikbaarheid.

ASML waarschuwde onlangs dat het zorgen heeft over het vestigingsklimaat in Nederland. Als daar geen verbetering in komt, zou het bedrijf volgens topman Peter Wennink kunnen besluiten investeringen in verdere groei te verplaatsen naar het buitenland. Het kabinet gaat ervan uit dat deze maatregelen ertoe leiden dat het bedrijf daarvan afziet.

Messi

Om de maatregelen te betalen, haalt het kabinet 1,3 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. Adriaansens erkent dat dit niet volgens de afgesproken procedure is gegaan. Maar zij benadrukt dat dit plan wel bijdraagt aan de doelstelling van dat miljardenfonds, dat bedoeld is voor investeringen in toekomstige economische groei. Andere financieringsmogelijkheden zag de minister niet.

"Dit is een van de belangrijkste bedrijven van Nederland, een wereldspeler", zegt Adriaansens. "ASML is onze Messi en zo'n sterspeler trekt wel een heel team mee." Bij deze investeringen zijn dus ook heel veel andere bedrijven gebaat, zegt de bewindsvrouw. Zij spreekt van "een hele goede stap voor het vestigingsklimaat".

ASML laat weten later met een reactie te komen.

Disclaimer

Bron: ANP. Dit bericht is afkomstig van een derde partij en integraal geplaatst. ING is niet betrokken bij en heeft geen invloed op de informatie die op een externe website wordt weergegeven. Zie ook de algemene disclaimer.