Stop loss-buffer

Terug naar overzicht

Aanpassing stop loss-buffer en stop loss-niveau

Een Sprinter heeft een stop loss-niveau. Op de eerste beursdag van de maand wordt dit aangepast aan de hand van het financieringsniveau van dat moment. Het nieuwe stop loss-niveau kan worden berekend door het actuele financieringsniveau te vermenigvuldigen met een bepaalde factor en de uitkomst hiervan af te ronden. Deze factor wordt ook wel de stop loss-buffer genoemd. De minimale en maximale stop loss-buffer zijn terug te vinden in de Final Terms van de betreffende Sprinter.

Rekenvoorbeeld van maandelijkse aanpassing

In onderstaande tabel wordt weergegeven wat er gebeurt als het stop loss-niveau van een Sprinter wordt aangepast.

1e dag van de maand 1e dag van de volgende maand Na aanpassing stop lossbuffer
Financieringsniveau 20,00 20,05 20,05
Stop loss-buffer 7,50% 7,50% 10,00%
Stop loss-niveau 21,50 21,60 22,10

Voorbeeld 1.
Een Sprinter Long op een aandeel heeft op de eerste dag van de maand een financieringsniveau van 20,00 en de stop loss-buffer is 7,5 %. Het nieuwe stop loss-niveau zal dan als volgt worden berekend: 20,00 * (1 + 7,5%) = 21,50. Als een maand later, bij de volgende aanpassing van het stop loss-niveau, het financieringsniveau is opgelopen tot 20,05, dan wordt het nieuwe stop loss-niveau 21,60 (= 20,05 * (1 + 7,5%). (Let op: het bedrag is afgerond.)

Aanpassing stop loss-buffer

De stop loss-buffer is de ruimte tussen het financieringsniveau en het stop loss-niveau. Met name in volatiele markten kan de stop loss-buffer naar boven en in minder volatiele markten naar beneden wordt aangepast.

Elke week, in beginsel op maandag, bepaalt de ING of de stop loss-buffer van de Sprinters moet worden aangepast. Als besloten wordt dat een bepaalde stop loss-buffer naar boven moet worden aangepast, zal dit uiterlijk de eerstvolgende handelsdag op www.ingmarkets.nl kenbaar worden gemaakt. De nieuwe stop loss-buffer zal effectief worden op de tweede handelsdag na het bepalen van de hoogte van de nieuwe buffer. Op deze dag zal ook het stop loss-niveau worden aangepast.

Voorbeeld 2.
Stel dat de stop loss-buffer wordt aangepast van 7,5% naar 10%, dan zal het stop loss-niveau worden aangepast van 21,60 naar 22,10 (= 20,05 * (1 + 10%). (Let op: het bedrag is afgerond.)

Let op
Het kan gebeuren dat de Sprinter het stop loss-niveau bereikt door de aanpassing van de stop loss-buffer. De ING behoudt zich het recht voor om van de bovenstaande procedure af te wijken.