Sprinters op futures

Terug naar overzicht

De ING geeft een aantal Sprinters uit met een future als onderliggende waarde. Futures hebben kenmerken die belangrijk zijn om te weten voordat u besluit te beleggen in Sprinters met een future als onderliggende waarde.

Wat is een future?

Een future is een termijncontract met een afloopdatum waarbij zowel de koper als de verkoper van de future een verplichting heeft om een onderliggende waarde af te nemen of te leveren op een toekomstig tijdstip. In de financiële wereld is een future een afgeleid product (ofwel een derivaat). Datgene waar de future betrekking op heeft staat bekend als onderliggende waarde. Een future heeft gestandaardiseerde contractspecificaties. Eén futurecontract kan bijvoorbeeld betrekking hebben op 1000 vaten olie. Er zijn futures op indices, grondstoffen, valuta en rente.

Einde looptijd

De verplichting voortvloeiend uit het futurecontract bestaat er meestal uit de onderliggende waarde, bijvoorbeeld olie, fysiek te leveren of af te nemen. Aangezien Sprinters geen vaste afloopdatum hebben en om de zogenaamde fysieke levering te voorkomen, wordt voor het aflopen van het futurecontract de positie “doorgerold”.

Doorrollen

Doorrollen houdt in dat de future die afloopt, wordt vervangen door de eerstvolgende future. Dit is in de regel het meest liquide futurecontract. Gedurende de looptijd van het futurecontract bestaat er een verschil in prijs tussen de future en de onderliggende waarde (spotprijs). Dit prijsverschil zal naarmate het futurecontract dichterbij zijn afloopdatum komt steeds kleiner worden en op afloopdatum nagenoeg nul zijn. Bij het doorrollen kunnen zich 2 situaties voordoen namelijk een contango-situatie of een backwardation-situatie.

Contango en backwardation situatie

Als de aflopende future een lagere prijs heeft dan de nieuwe future wordt gesproken van contango. Indien de waarde van het aflopende futurecontract hoger is dan het nieuw in te nemen contract spreken we van backwardation. Factoren die prijsverschillen kunnen bepalen zijn bijvoorbeeld rentekosten, opslagkosten, maar ook de verwachtingen die de markt voor de toekomst inprijst.

Consequentie doorrollen voor Sprinters

Als een future wordt doorgerold naar een volgend contract, treedt er vrijwel altijd een verschil in prijs op. De ING verwerkt dit prijsverschil in het financieringsniveau van de Sprinter. Ook het stop loss-niveau wordt aangepast. De waarde van de Sprinter verandert hierdoor niet.

Sprinter voor het doorrollen Spinter na het doorrollen
Koers Brent Crude Oil future oud $ 72 Koers Brent Crude Oil future nieuw $ 74
Financieringsniveau Sprinter $ 58 Financieringsniveau Sprinter $ 60
Stop loss-niveau Sprinter Long $ 60.90 Stop loss-niveau Sprinter Long $ 63
Wisselkoers EUR/USD 1.4 Wisselkoers EUR/USD 1.4
Waarde Sprinter € 10 Waarde Sprinter € 10

Het koersverschil tussen de oude en nieuwe future is $ 2. Het financieringsniveau verandert hierdoor ook met $ 2 en daardoor verandert de waarde van de Sprinter niet. Samenvattend: financieringsniveaus en stop loss-niveaus wijzigen als gevolg van het doorrollen van futurecontracten. De waarde van de Sprinter verandert hierdoor echter niet.

Wanneer vindt de doorrol van de future plaats?

Er is geen vaste dag voor het doorrollen van de futurecontracten. In de regel vindt de doorrol echter vijf tot tien beursdagen voor het aflopen van het contract plaats of op de dag van de bekendmaking in verband met de fysieke levering, de zogenaamde notification day. De ING bepaalt wanneer de future exact wordt doorgerold. Als de future wordt doorgerold, wordt het financieringsniveau en het stop loss-niveau van de betreffende ING Sprinter de eerstvolgende beursdag aangepast.