Risico’s van beleggen

Terug naar overzicht

Beleggen is niet zonder risico’s. Met Sprinters belegt u met een bepaalde hefboom. Door de hefboom zal de koers van een Sprinter sterker fluctueren dan de koers van de onderliggende waarde zelf. Een belegging in Sprinters is risicovoller dan een directe belegging. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat uw visie over de onderliggende waarde niet uitkomt. In het ergste geval kunt u uw hele inleg verliezen.

Risico beleggen in Sprinters

Een belegging in Sprinters is risicovoller dan een directe belegging in de onderliggende waarde. Onderstaande risico’s heeft u bij het beleggen in Sprinters.

Koersrisico

Het koersrisico is het risico dat u loopt wanneer uw visie over de onderliggende waarde niet uitkomt en bijvoorbeeld een onverwachte wending maakt. Het is belangrijk dat u rekening houdt met het koersrisico.

Valutarisico

De waarde van een valuta buiten de Euro kan fluctueren ten opzichte van de Euro zelf. Daarmee loopt u valutarisico. Het valutarisico loopt u wanneer de onderliggende waarde van uw Sprinter niet in Euro is genoteerd.

Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat u loopt op ING Bank NV. Het kredietrisico speelt wanneer een kredietnemer de betaling niet na kan komen.

Door deze risico’s van beleggen is het belangrijk, dat u goed op de hoogte bent van de onderliggende waarde, de werking van de Sprinters en de uitgevende instelling.