Kosten

Terug naar overzicht

Kosten voor het handelen in Sprinters. Als u in Sprinters handelt, heeft u te maken met transactiekosten en financieringskosten of -opbrengsten.

Transactiekosten

Transactiekosten betaalt u bij uw bank of broker waar u de Sprinter koopt en verkoopt. Voor een Sprinter wordt normaal gesproken het aandelentarief gehanteerd. Het toepasselijke tarief kunt u bij uw bank of broker opvragen.

Financieringskosten

In de Sprinter zelf worden financieringskosten en financieringsopbrengsten automatisch verwerkt door op dagelijkse basis het financieringsniveau aan te passen. Het financieringsniveau wordt dagelijks aangepast door financieringskosten of -opbrengsten. De actuele financieringskosten of -opbrengsten van elke Sprinter BEST zijn te vinden op www.ingmarkets.nl.

Vergoeding effectenrekening

Tot slot kan uw bank of broker een vergoeding in rekening brengen voor het aanhouden van een effectenrekening en de daarop aangehouden effecten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten is verkrijgbaar bij uw bank of broker.