Fundamentele analyse

Henkel

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0006048432 EUR 16.5 2.63 Sustainable Household Products

Nu de consumentendivisies zijn gebundeld en de resultaten een flinke verbetering hebben laten zien, is dit servet klaar om te worden overgenomen door een tafellaken. De divisie is te klein om zelfstandig op te boksen tegen de Unilevers en de P&G’s van deze wereld. ​​​​​​​

Leidende marktposities in zowel consumenten- als industriële markten

Henkel AG & Co KGaA (Henkel), de Duitse innovatieve fabrikant van lijm, wasmiddelen, cosmetica en schoonmaakmiddelen, is wereldwijd actief met toonaangevende merken en technologieën. Het concern werkt in twee domeinen: Consumer Brands en en kleeftechnologieën. Henkel werd opgericht in 1876 en is wereldwijd markleider in zowel consumenten- als industriële (deel)markten met bekende merken zoals Persil, Schwarzkopf en Loctite.

Henkel verhoogt vooruitzichten voor boekjaar 2023 na een redelijk derde kwartaal

  • De omzet kwam in het derde kwartaal uit op ongeveer €5,4 mld, 9% lager dan vorig jaar (komt o.a. door de terugtrekking uit Rusland en negatieve wisselkoerseffecten), maar redelijk in lijn met de verwachting, wat neerkomt op een identieke organische omzetgroei van 2,8% (bij een consensus van 2,23%). In beide business units was er sprake van groei. Met name de prijsmix zag er goed uit; het concern heeft de prijzen met 8,3% weten te verhogen. Daardoor namen de volumes wel af, met 5%. De negatieve wisselkoerseffecten snoepten 6% van de omzet af.
  • In de Adhesive-divisie (kleefstoffen) was dit slechts 0,8%, maar in de onlangs nieuw samengestelde Consumer Brands-divisie, met vooral huishoudelijke verzorgingsproducten, was er sprake van een identieke groei van 6,2%.
  • De integratie van Consumer Brands loopt aanzienlijk voor op plan. Er wordt meer dan 80% aan besparingen verwacht tegen het einde van 2023.
  • Belangrijkste feit uit de cijferpresentatie was de verhoging van meerdere targets voor het resterende deel van het jaar; de onderkant van de identieke omzetgroeibandbreedte werd verhoogd. Men gaat nu uit van 3,5% tot 4,5% (voorheen: 2,5 tot 4,5%), bij een consensus van bijna 4%. De operationele winstmarge wordt nu gesteld tussen de 11,5% en 12,5% (voorheen: 11,0% en 12,5%). Dit bij een consensus van 11,6%. De verwachting voor de aangepaste winst per aandeel stijgt naar een bandbreedte tussen 15% en 25% tegen constante wisselkoersen (voorheen: 5% en 20%).

Waardering

Henkel heeft een koers-winstverhouding van 16 keer de getaxeerde winst van het lopende jaar, iets lager dan gemiddeld en lager dan de meeste concurrenten.

Kansen

  • Henkel heeft sterke A-merken als Witte Reus, Pritt, Persil, Dixan, Schwarzkopf en Fa. Daarnaast bezit het een sterk groeiend marktaandeel in de productie van huismerken.
  • De lijm- en kleefstoffendivisie is een van de grootste van de sector aan het worden. Henkel heeft inmiddels een wereldwijd marktaandeel van 15%. Daardoor verbetert de prijszettingkracht van Henkel sterk en is het een van de weinige concerns die de gestegen grondstoffenprijzen kan doorberekenen aan winkeliers en consumenten.

Risico's

  • De marges zijn meer dan gemiddeld gevoelig voor schommelingen in de olieprijs en doordat 60% van de omzet buiten West-Europa gemaakt wordt, is ook de omruilverhouding van de verschillende valuta’s naar de euro een bedrijfsrisico.
  • De concurrentiestrijd tussen de verschillende aanbieders van wasmiddelen verhevigt nog steeds.
  • De totale blootstelling van het bedrijf aan duurzaamheidsrisico's is gemiddeld en is vergelijkbaar met het gemiddelde van de subsector. Menselijk kapitaal, de impact van producten en diensten op milieu en gezondheid en productbeheer zijn opmerkelijke materiële ESG-kwesties.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Cor Blankestijn en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.