Fundamentele analyse

Genmab

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DK0010272202 DKK 24 0 Sustainable Biotechnology

Genmab is een biofarmaceutisch bedrijf met specialistische kennis op het gebied van kankermedicijnen. De afgelopen jaren heeft het bedrijf ook grote successen geboekt met de ontwikkeling daarvan. De waardering van het aandeel is fors hoger dan het sectorgemiddelde maar de verwachte winstgroei ook.

Deense specialist in behandeling van kanker en auto-immuunziekten

Genmab is een biofarmaceutisch bedrijf uit Denemarken dat zich voornamelijk richt op de ontwikkeling van therapieën voor de behandeling van kanker en auto-immuunziekten. Op dit moment ontvangt het bedrijf voornamelijk royalties uit samenwerkingsverbanden. De belangrijkste royalty-inkomsten ontvangt het bedrijf voor de middelen Darzalex (behandeling van leukemie), Tepezza (oogziekte) en Kesimpta (MS). Analisten verwachten dat in 2023 de royalties van Darzalex maar liefst 69% van de omzet leveren. Genmab is opgericht in 1999 na interesse van een groep Deense beleggers die wilden investeren. Het bedrijf heeft een sterke band met Nederland: de huidige ceo Jan van de Winkel is tevens hoogleraar immunotherapie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Het concern heeft dan ook een sterke researchafdeling in Utrecht, vlakbij de universiteit, met laboratoria van topkwaliteit, waaronder een geavanceerd robot-laboratorium. Genmab heeft 1800 werknemers en verkoopt zijn producten zowel via het eigen kanaal als via strategische samenwerkingsverbanden met andere farmaceuten. In 2022 realiseerde het bedrijf een winst van DKK 6 mld op een omzet van DKK 14,6 mld. Het bedrijf heeft een sterke financiële positie met nagenoeg geen schuld en veel kasgeld op de balans.

Technologisch platform

Genmab heeft een aantal platforms ontwikkeld op basis van antilichaamtechnologie. Een voorbeeld hiervan is het Duobodyplatform, dat zich specifiek richt op het ontdekken en ontwikkelen van ‘biospecifieke’ antilichamen (antibodies). Deze spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van immuniteit tegen bacteriën en virussen. Maar in de moderne medicijnontwikkeling kunnen speciale antilichamen worden ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van kanker. Genmab streeft naar samenwerking met andere biofarmaceutische en farmaceutische bedrijven, maar ook met databedrijven, om grote stappen te kunnen zetten op het gebied van medicijnenontwikkeling. Een ander voorbeeld van samenwerking is die met het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam. Genmab stimuleert wetenschappers en medicijnontwikkelaars om onconventioneel te denken en beloont zijn medewerkers ook daarvoor.

Operationele winst hoger dan verwacht. Onderkant van de jaarprognose omhoog

  • Genmab rapporteerde over het derde kwartaal van 2023 een omzet van DKK 4,7 mld, 16% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet werd gedreven door de royalty’s van Darzalex (leukemie) en Kesimpta (MS) en was hoger dan de gemiddelde verwachting van analisten (consensus).
  • Wel waren de operationele kosten fors hoger dan verwacht, door de hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D). De operationele winst daalde op jaarbasis naar DKK 1,7 mld maar was wel hoger dan verwacht.
  • Genmab verhoogde de onderkant van de bandbreedte van de prognoses voor 2023 en verwacht nu een omzet van DKK 15,9 tot 16,5 mld (was DKK 15,5-16,5 mld) en een operationele winst van DKK 4,8 tot 5,8 mld (was DKK 4,5-6 mld). De operationele kosten lopen op door investeringen in R&D en het uitbouwen van de commerciële infrastructuur vanwege de lancering van het nieuwe medicijn Epcoritamab. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Waardering fors hoger dan het sectorgemiddelde

Door hogere investeringen in R&D is de operationele winst van Genmab jaar op jaar gedaald, maar was deze wel beter dan verwacht. De onderkant van de bandbreedte van de jaarprognose werd verhoogd. Wij verwachten in de komende kwartalen goede resultaten, door de lancering van een nieuw medicijn met bijbehorende pijplijnupdates en de sterke positionering van Darzalex (oncologie). Het concern heeft specialistische kennis op het gebied van kankermedicatie en grote successen geboekt met de ontwikkeling ervan. De waardering van het aandeel is fors hoger dan het sectorgemiddelde, net als de verwachte winstgroei. Daarnaast heeft Genmab een sterke balans en een forse vrije kasstroom. Die maken overnames mogelijk om de productontwikkelingspijplijn verder aan te vullen.

Kansen

  • Genmab heeft grote successen geboekt met de ontwikkeling van kankermedicijnen. Darzalex is hier een goed voorbeeld van. Het ziet er dan ook naar uit dat dit medicijn de standaardbehandeling van leukemie wordt. De effectiviteit en veiligheid ervan zijn robuust te noemen. Ook verlopen de patenten van dit medicijn pas in 2029. Genmab hoeft ook geen kosten te betalen voor de fabricage van dit medicijn, deze liggen volledig bij Johnson & Johnson.
  • Het concern scoort goed op het gebied van corporate governance. Specifiek de structuur van de raad van commissarissen, maar ook de financiele rapportages. Het concern heeft een gemiddeld ESG-risico.
  • Genmab heeft een sterke ontwikkelpijplijn; de koersontwikkeling kan de komende jaren dan ook aangejaagd worden door positieve pijplijnupdates.

Risico's

  • De verwachting is dat de royaltybetalingen van Darzalex 69% van de omzet uitmaken in 2023. Het is dan ook belangrijk dat hierover geen negatieve pijplijnupdates komen.
  • Er loopt een arbitrageprocedure wegens een geschil met Johnson & Johnson over royaltybetalingen aan Genmab voor het belangrijke medicijn Darzalex. Hierdoor zijn de royaltybetalingen sinds het tweede kwartaal 2020 lager. Johnson & Johnson liet weten dat dit te maken heeft met het aandeel dat Genmab moet betalen aan het bedrijf Halozyme Therapeutics. Door het gebruik van de technologie van dit bedrijf bij het toedienen van het medicijn aan patiënten is de gebruiksvriendelijkheid fors verbeterd. De toediening duurt nu slechts nog enkele minuten (een korte injectie) in plaats van 3-4 uur aan het infuus. Een van de uitkomsten van het geschil kan zijn dat Genmab eind dit decennium geen royaltybetalingen van Johnson en Johnson meer ontvangt. Dit scenario is inmiddels uitgekomen.
  • Meer concurrentie op het gebied van specialistische kankermedicijnen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Jacco de Winter en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.