Fundamentele analyse

Siemens

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0007236101 EUR 15.4 3 Responsible Industrial Conglomerates

Het aandeel Siemens heeft een aantrekkelijke blootstelling aan software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur. Hiermee speelt het concern in op verschillende, toekomstbestendige thema’s. Daarnaast brengt Siemens meer focus aan in zijn activiteiten. Dit biedt ruimte voor hogere marges en dus een hogere vrije kasstroom. Wij verwachten daarom een opwaartse herwaardering van het aandeel. Maar de weg naar boven is geen rechte lijn.

Wereldwijd opererend industrieel conglomeraat

Siemens is een wereldwijd industrieel conglomeraat en behoort tot de grootste bedrijven in Europa. Siemens focust zich op software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur. De industriële activiteiten zijn onderverdeeld in drie divisies: Digital Industries (40% van EBIT), Smart Infrastructure (24%) en Mobility (8%). Daarnaast worden de activiteiten van Siemens Healthineers (28%), dat een eigen beursnotering heeft, ook tot de kern van het bedrijf gerekend. Overigens heeft Siemens ook nog een relatief kleine financieringstak. De geografische omzetverdeling is: EMEA 49% (inclusief Duitsland 17%), Noord- en Zuid-Amerika 27% (inclusief de VS 23%) en Azië/Australië 24% (inclusief China 13%). In boekjaar 2022 (tm september) behaalde Siemens op een omzet van €72 mld een nettowinst van €3,9 mld.

Siemens is aan het herstructureren. Aantrekkelijke activiteiten blijven over

Net als andere conglomeraten, ervaart Siemens druk van activistische beleggers om meer focus aan te brengen in de activiteiten. Het herstructureringsplan Vision 2020+ lijkt tot nu toe succesvol. Het concern heeft als onderdeel van het plan Siemens Gamesa Renewable Energy (windturbinedivisie), Siemens Healthineers (gezondheidszorgdivisie) en Siemens Energy (olie- & gasactiviteiten) naar de beurs gebracht. Siemens heeft op dit moment een belang van 75% in Healthineers en van 25% in Energy (wordt verder afgebouwd als marktomstandigheden verbeteren). ​​​​​​​Overigens is Siemens Gamesa sinds februari 2023 geprivatiseerd door Siemens Energy. Daarnaast zijn diverse andere bedrijfsonderdelen verkocht (Flender, Wind Energy Generation, Parcel Logistics, Yunex Traffic), of daar zijn nog plannen voor (eAutomotive en andere).

Sterk jaareinde in beweeglijk jaar. Prognoses boekjaar 2024 vallen mee en zijn vergelijkbaar met die van Schneider Electric

 • Organische omzet (+10%) viel mee, operationele marge iets tegen en winst per aandeel (wpa, -34%) was in lijn.
 • Ordergroei (+6%) was duidelijk sterker dan verwacht, dankzij elk van de drie divisies. Vraag bij Mobility (grote maar lastig voorspelbare orders) en bij Smart Infrastructure (SI; sterke vraag in de VS) groeide, terwijl de vraag bij Digital Industries (DI; belangrijkste divisie) daalde, vanwege voorraadafbouw door klanten en normalisatie van leveringstijden. Maar de daling is wel minder sterk dan gevreesd. Vraag naar software groeide vooral sterk, maar korte cyclus is nog altijd zwak.
 • Resultaten DI beter dan gevreesd, prognoses ongeveer in lijn. Prognoses SI en Mobility zijn beter dan verwacht.
 • Prognoses boekjaar 2024: organische omzetgroei van +4 à 8% en wpa van -3 à +2% vallen beide mee. Afzet in China blijft voorlopig zwak, maar bevindt zich rond de bodem en zal vanaf H2’24 aantrekken. VS blijven aantrekkelijke markt dankzij (geplande) overheidsinvesteringen.
 • Vrije kasstroom (€10 mld) groeide sterk en viel in boekjaar 2023 ook mee. Dit leidt tot een hoger dan verwacht dividendvoorstel (+10%) en een nieuw, hoger aandelen-inkoopprogramma (van €6 mld) voor de komende 5 jaar (vorige plan zou 3 jaar duren maar is reeds in 2 jaar uitgevoerd).
 • Siemens Energy: aandelenkoers is alweer hersteld van daling >30% op 26 oktober, dankzij een sterk reddingsplan: bankgaranties van €12 mld, overheidsgaranties van €7,5 mld en Siemens koopt een 18%-belang in Siemens India van Siemens Energy voor €2,1 mld (korting 15%) en vergroot daarmee belang naar 70%. De steun is nodig om Siemens Energy overeind te houden, maar break-even voor Siemens Gamesa is pas voorzien vanaf 2026. Pluspunten: Siemens gaat belang (~25%) in Siemens Energy verder afbouwen en huidige garanties dalen (van €7,4 mld naar €5,5 mld).​​​​​​​

Wij rekenen op een flinke herwaardering van het aandeel

Voorraadafbouw, normalisatie van de toeleveringsketens en de problemen bij Siemens Energy drukken nog steeds op de bedrijfsresultaten en -verwachtingen van Siemens, maar minder dan gevreesd. De ceo verwacht dat de zwakke trends in producten/diensten met een korte cyclus en die in China nog even aanhouden, maar stabilisatie en verbetering komen in zicht. Dankzij een enorme ordervoorraad (o.b.v. sterke trends zoals elektrificatie, automatisering, energietransitie en -efficiëntie, de-globalisering en digitalisatie) kan Siemens flink blijven groeien, ondanks de economische vertraging. Daarnaast boekt Siemens voorwaartse stappen met het afstoten van diverse nevenactiviteiten en sluit de ceo grotere overnames niet uit. Maar na een aantal heel sterke jaren wordt de vergelijkingsbasis lastiger. Siemens wist in boekjaar 2023 de wpa bijna te verdubbelen. Analisten rekenen nu in boekjaren 2024 en 2025 respectievelijk op een winstdaling van ~5% en een winststijging van ~11%. Wij verwachten dat beiden wat stijgen na deze update. Per saldo vinden wij dat de beleggingscase fundamenteel aantrekkelijk blijft en dat de gemiddeld sterke performance onze visie bevestigt. De performance is soms wel erg beweeglijk, maar wij denken dat Siemens de juiste stappen zet om dat te verkleinen (verkleinen deelbelangen, grotere focus op services). De waardering is (naar diverse maatstaven) aantrekkelijker dan die van branchegenoten. Wij rekenen dan ook op een opwaartse herwaardering van het aandeel.

Kansen

 • Het profiel van Siemens wordt steeds duidelijker. De verwachting is dat dit proces doorzet, wat positief kan uitpakken voor de marges, de kasstroomconversie, de groei en de waardering.
 • Siemens heeft een aantrekkelijke blootstelling aan software, fabrieksautomatisering, gezondheidszorg en duurzame infrastructuur.
 • De overname van Varian door Healthineers zou aanzienlijke omzet- en kostensynergiën kunnen opleveren, waardoor de winst per aandeel van Siemens verder kan groeien.
 • Productkwaliteit en -veiligheid, ethische schendingen (zoals politieke lobby, belangenconflicten of concurrentiebeperkende praktijken) en het behouden van bekwame professionals zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Siemens aan deze risico's is gemiddeld, maar het bedrijf scoort hierop gemiddeld beter dan concurrenten.

Risico's

 • Klanten uit cyclische eindmarkten stellen investeringen uit.
 • De veelheid aan activiteiten beperkt het overzicht voor de directie. Dit maakt kostenbeheersing lastiger waardoor het moeilijker wordt om waarde terug te geven aan de aandeelhouders.
 • Siemens doet regelmatig overnames. Wanneer verwachte synergiën later dan verwacht zichtbaar worden of zelfs uitblijven, vormt dit een risico voor de winst.
 • Siemens werkt voor een deel op projectbasis, wat leidt projectrisico’s zoals verkeerde prijzen of een slechte uitvoering van werkzaamheden.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het verantwoord universum. Er is geen sprake van zeer ongewenste bedrijfsactiviteiten en of zeer controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Robert de Jong en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.