Fundamentele analyse

Sanofi

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120578 EUR 11.1 4.42 Responsible Pharmaceuticals

Sanofi is bezig met een herstructurering, waarbij het concern de afgelopen jaren de marges heeft verbeterd, de vrije kasstroom heeft verbeterd en een sterke groei heeft laten zien bij de verkopen van het medicijn Dupixent (behandeling van astma, maar ook eczeem). Wel is het concern onlangs met een winstwaarschuwing gekomen, voornamelijk door hogere kosten in R&D. Daardoor zijn de consensustaxaties in 2024 flink naar beneden bijgesteld. Het dividendrendement komt uit op 4,2%.

Franse farmaciespeler met internationale aanwezigheid

Sanofi behoort tot de grotere farmacieconcerns ter wereld. Het heeft medicijnen tegen kanker, hart- en vaatziekten, zenuwaandoeningen en diabetes en vaccins tegen onder meer griep en hersenvliesontsteking. Merkmedicijnen zijn goed voor circa 68% van de omzet; vaccins, consumentenproducten en overige producten voor 32%. De VS en Europa leveren gecombineerd een omzetaandeel van circa 66% en China 7%. In 2022 werd op een omzet van €45,4 mld een nettowinst behaald van €8,9 mld.

Dupixent wordt steeds belangrijker voor Sanofi

Sanofi heeft een brede spreiding over merkmedicijnen, vaccins en consumentenzorg producten. Wel wordt het astmamedicijn Dupixent steeds belangrijker door de sterke groei ervan. Het bedrijf kan goed omgaan met de prijsdruk voor zijn insulineproducten. De PBM's in de VS die verantwoordelijk zijn voor onderhandelingen met de farmaceuten over de medicijnenprijzen zorgen voor prijsdruk op de insulineproducten omdat er tussen de verschillende producten weinig verschil is. Bij biotechdivisie Genzyme ontwikkelt het bedrijf medicijnen op basis van de nieuwste technieken. Het risico op mislukking is hier groter dan in de farmaciedivisie, maar succes kan een waardevolle doorbraak betekenen. Tijdens de beleggersdag in december 2019 maar ook in 2021 heeft het concern enkele plannen bekendgemaakt die positief zijn voor de beleggingscase. Sanofi verwacht namelijk sterke verkopen van astmamedicijn Dupixent voor de komende jaren. Voor de vaccins verwacht het concern een omzetgroei tussen de 5% en 9% in 2018-2025. De divisie Consumer Healthcare wordt een "standalone business unit". Deze herstructurering is inmiddels afgerond en de divisie wordt ook afgestoten. Ook heeft het concern een sterke focus op kostenbesparingen.

Teleurstellende update, waarbij Sanofi winstwaarschuwing afgeeft voor 2024 en 2025

  • Over het derde kwartaal rapporteerde Sanofi een omzet van €11,96 mld. Dat is 4% lager dan in dezelfde periode vorig jaar en lager dan de gemiddelde verwachting van analisten (consensus). De aangepaste winst per aandeel (wpa) kwam uit op €2,55, een daling van 11% jaar op jaar (joj) en was minder dan verwacht.
  • Astmamedicijn Dupixent presteerde beter dan verwacht, met een omzetstijging van maar liefst 23% joj. MS-medicijn Aubagio (-62% joj) staat onder druk, maar rapporteerde wel beter dan verwachte resultaten. De consumentendivisie rapporteerde een omzetdaling van 4%, wat minder was dan verwacht. De divisie General Medicines rapporteerde ook minder dan verwachte resultaten. De omzet van de vaccindivisie daalde met 6,5%. Dit was minder dan de consensus.
  • Sanofi herbevestigt de outlook voor 2023, met een wpa-groei van 4% tot 6% (in lokale valuta) en een negatief valutaeffect van 6% tot 7% (het negatieve valutaeffect is wel lager dan voorheen). Belangrijker is de outlook voor 2024, die fors minder is dan verwacht door toenemende investeringen in R&D, en een hoger belastingtarief. Ook wordt de margedoelstelling in 2025 verlaagd, aangezien het concern toenemende investeringen en prijzendruk voorziet. De omzet van de divisie General Medicines wordt ook omlaag bijgesteld. ​​​​​​

Lage waardering maar ook lage groei de komende jaren

Sanofi geeft een winstwaarschuwing af voor 2024 en 2025. Daarnaast kondigt het concern het afstoten van de consumentenzorgdivisie aan, dat wordt overschaduwd door de winstwaarschuwingen. Kortom, een teleurstellende update van het concern, waar de koers ook fors negatief op reageert. De verwachtingen zullen dan ook flink naar beneden worden bijgesteld. De patenten van het medicijn Aubagio (MS) in de VS zijn verlopen. Astmamiddel Dupixent laat wel keer op keer een sterke, hoger dan verwachte groei zien. De omzet hiervan wordt steeds belangrijker voor Sanofi, met een (door Sanofi zelf verwachte) omzetpiek van minimaal €13 mld in 2025. De consensus gaat nog uit van €14,3 mld. Het concern heeft een sterke focus op het besparen van kosten en het genereren van vrije kasstroom. Sanofi heeft op dit moment een waardering van 11 keer de verwachte winst in 2024. De verwachte winstgroei in 2024 staat nu op -2,5%. Het dividendrendement bedraagt 4,2%. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kansen

  • Sanofi heeft een gemiddeld ESG-risico. Het concern heeft een sterk beleid op het gebied van corporate governance.
  • Het astmamedicijn Dupixent laat een sterke groei zien jaar op jaar, Sanofi verwacht dat het medicijn ook de komende jaren een sterke groei kan laten zien. Het medicijn kan dan ook een beter dan verwachte omzet rapporteren.
  • De biotechdivisie Genzyme versterkt het groeiperspectief en de winstmargeontwikkeling.

Risico´s

  • De succesvolle afronding van een medicijnontwikkelingstraject en de lancering op de markt is geen gegeven. Hier boekt Sanofi wisselende resultaten
  • Rond de 7% van de omzet komt uit China, op dit moment is hier sprake van prijsdruk op diverse medicijnen, dit kan de resultaten negatief beinvloeden.
  • Druk op de diabetesactiviteiten blijft een risico, de omzetgroei kan hierdoor gaan tegenvallen.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het verantwoord universum. Er is geen sprake van zeer ongewenste bedrijfsactiviteiten en of zeer controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist David Wolters en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.