Fundamentele analyse

AstraZeneca

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
GB0009895292 GBP 17.2 2.42 Impact Pharmaceuticals

Farmaciebedrijf AstraZeneca heeft een hoogwaardige productenportefeuille met nieuwe medicijnen die snel groeien in omzet. Op basis hiervan kan het bedrijf op een hoge, tweecijferige winstgroei rekenen de komende jaren. De waardering is in lijn met het sectorgemiddelde: 15 maal de verwachte winst in 2024. Het is dan ook belangrijk dat er niet te veel tegenvallers uit de productontwikkelings-pijplijn komen.

Brits-Zweedse medicijnfabrikant met internationale spreiding

AstraZeneca komt voort uit de fusie tussen een Zweeds en een Brits farmaciebedrijf. Het bedrijf ontwikkelt en produceert medicijnen tegen maag- en darmstoringen, hart- en vaatziekten, kanker, benauwdheid, mentale stoornissen en infecties. Ongeveer 40% van de omzet wordt in de Verenigde Staten (VS) behaald, 20% in Europa, 13% in China, en het overige in de rest van de wereld. In 2022 werd op een omzet van $44,3 mld, een nettowinst geboekt van $7 mld.

Nieuwe medicijnen groeien hard

Het huidige productaanbod van AstraZeneca is breed gediversifieerd, waardoor de omzet niet afhankelijk is van slechts enkele medicijnen. Belangrijke nieuwe oncologiemedicijnen zijn Tagrisso, Lynparza, Calquence en Imfinzi. Deze medicijnen laten een sterke groei zien. AstraZeneca was in het verleden niet zo succesvol met zijn overnames, die het deed om nieuwe medicijnen aan de productenportefeuille toe te kunnen voegen. Toch heeft het concern besloten om Alexion over te nemen voor $39 mld in 2021. AstraZeneca heeft bij de overname van Alexion de medicijnen Soliris en Ultomiris in handen gekregen, tegen ernstige, zeldzame aandoeningen. De resultaten die wij tot nu toe gezien hebben van Ultomiris zijn bemoedigend.

Beter dan verwacht kwartaal, outlook voor 2023 verhoogd

  • ​​​​​​​​​​​​​​Over het derde kwartaal rapporteerde AstraZeneca een omzet van $11,5 mld, 5% meer dan in dezelfde periode in 2022 en in lijn met de verwachtingen van analisten. De aangepaste winst per aandeel (wpa) bedroeg $1,73, een stijging van 4% op jaarbasis en licht hoger dan verwacht.
  • De verkopen van de oudere medicijnen Symbicort (-12%) en Pulmicort (+2%) vielen tegen. De nieuwe oncologiemedicijnen Tagrisso (+5%) en Imfinzi (+53%) presteerden wisselend. Tagrisso deed het minder dan verwacht, Imfinzi fors beter dan verwacht. Lynparza (+7%) presteerde beneden verwachting. Soliris (-13%), dat uit de overname van Alexion komt, boekte een meevallende omzet. De omzet van Ultomiris (+50%) viel licht tegen.
  • ​​​​​​​​​​​​​​AstraZeneca verhoogde de outlook voor 2023: het verwacht nu een wpa-groei van 11-15% in lokale valuta (was 8-11%). Het concern verwacht een negatief valutaeffect van rond de 5%. De corona-gerelateerde omzet neemt wel fors af en de investeringen in R&D nemen toe.

Sterke winstgroei de komende jaren

AstraZeneca verhoogde de outlook voor 2023. Het bedrijf profiteert nog steeds van de nieuwe oncologiemedicijnen, waarvan de omzet sterk stijgt op jaarbasis. Wel neemt de corona-gerelateerde omzet af. AstraZeneca heeft bij de overname van Alexion de medicijnen Soliris en Ultomiris in handen gekregen, tegen ernstige, zeldzame aandoeningen. In het afgelopen kwartaal groeide Ultomiris hard, al was de omzet wel iets lager dan verwacht. Ook kondigde het concern een deal aan voor de ontwikkeling van een medicijn tegen diabetes/obesitas. AstraZeneca heeft al met al een hoogwaardige productportefeuille, met relatief nieuwe medicijnen waarvan de omzet snel groeit. Analisten verwachten een jaarlijkse gemiddelde winstgroei van 13% in de komende jaren. De waardering van 15 keer de verwachte winst in 2024 is in lijn met het gemiddelde voor farmaciebedrijven, maar de winstgroeiverwachting ligt wel een stuk hoger. Gezien de sterke positionering van het bedrijf op het gebied van oncologie, maar ook vanwege de overname van Alexion, hebben wij een positieve visie op het aandeel AstraZeneca. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kansen

  • Gedifferentieerde (gespreide) productportefeuille zorgt voor stabiliteit.
  • Succesvolle lancering van nieuwe medicijnen met veel potentie.
  • AstraZeneca heeft goede programma's en procedures die gericht zijn op het voorkomen van omkoping en corruptieschandalen. Het concern heeft dan ook een gemiddeld duurzaamheidsrisico.

Risico's

  • Tegenvallende resultaten uit de productpijplijn.
  • Prijsbeperkingen of ander nadelig overheidsingrijpen in de sector.
  • Toenemende concurrentie door nieuwe producten van andere bedrijven.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het impact universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Daarnaast kent het bedrijf activiteiten die positief bijdragen aan sociale of milieu kwesties. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist David Wolters en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.