Fundamentele analyse

TotalEnergies

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
FR0000120271 EUR 6.9 4.67 Responsible Oil, Gas & Consumable Fuels

TotalEnergies heeft een relatief laag break-evenpunt ten opzichte van de olieprijs en een dividendrendement van 4,8%. Ook heeft het een relatief lage schuldpositie en een sterke focus op kostenbesparingen. Het concern heeft, in tegenstelling tot BP en Shell, geen dividendverlaging doorgevoerd in 2020.

Grote, geintegreerde oliemaatschappij

Het Franse TotalEnergies behoort tot de grootste onafhankelijke ‘geïntegreerde’ (met zowel winning als verwerking) oliebedrijven ter wereld. Het heeft een relatief grote raffinage- en chemietak (‘downstream’) met in 2022 16 raffinaderijen (inclusief deelnemingen) en een raffinagecapaciteit van 1,8 mln vaten olie per dag. Ook heeft het concern maar liefst 14.600 servicestations wereldwijd. Het produceert 2,8 miljoen vaten olie-equivalent per dag. 45% van de productie bestaat uit olie. Wereldwijd is Total de nummer 3 op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG) waarbij er dan niet gekeken wordt naar de staatsbedrijven. Total boekte in 2022 een omzet van $263 mld en een winst van $40,2 mld.

Focus op rendement investeringen; strategie terugdringen broeikasgassen sterk

De grootste geïntegreerde oliemaatschappijen ter wereld, de zogenoemde ‘oil majors’, letten de afgelopen jaren scherp op de kosten. Investeringen moeten voldoende rendement kunnen opleveren en er worden voortdurend kostenbesparingen doorgevoerd, zo ook door Total. De portefeuille met nieuwe projecten van Total is nu winstgevender bij een olieprijs van $60 dan dan in 2014, toen de olieprijs boven de $100 stond. Veel analisten verwachten dan ook dat Total de komende jaren, dankzij de rendabele investeringen, projecten met een sterke groei kan opstarten en de kasstroomopwekking kan opschroeven. Total heeft daarnaast grote plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de komende jaren. In 2050 moeten alle bedrijfsactiviteiten klimaatneutraal zijn. Total wil dit realiseren door investeringen in wind-, zonne- en bio-energie, het opvangen en opslaan van CO2 en door in te zetten op waterstof. De doelstellingen van het concern zijn heel ambitieus. In 2025 verwacht het concern 35 gigawatt (GW) aan geproduceerde duurzame elektriciteit, het concern wil groeien naar 100 GW in 2030. De groei van de energieproductie moet de komende jaren daarom komen uit LNG en Renewables & Electricity. Verwacht wordt dat olieproducten in 2030 nog maar 30% van de omzet zullen uitmaken in plaats van 50%. Het overige deel komt dan uit elektriciteit (15%), gas (50%) en biobrandstoffen (5%). Total wil de komende jaren 30% van zijn investeringen besteden aan renewables & electricity.

Resultaat minder dan verwacht, wel herbevestiging van het dividend en de aandeleninkoop

  • TotalEnergies (Total) heeft in het tweede kwartaal van 2023 minder goede resultaten geboekt dan verwacht. De operationele winst kwam uit op $5,6 mld. Het aangepast resultaat van de divisie Refining & Chemicals daalde fors ten opzichte van een jaar geleden, naar $1 mld, wat in lijn was met de verwachtingen. De divisie heeft last van lagere raffinagemarges. De marketing- en servicesdivisie draaide beter dan analisten hadden verwacht.
  • De upstream-divisie (exploratie en productie) boekte een tegenvallend resultaat van $2,3 mld, fors lager dan vorig jaar, voornamelijk door lagere olie- en gasprijzen. ​​​​​​​ Het resultaat van de divisie Integrated Gas, Renewable & Electricity voldeed niet aan de verwachtingen, en daalde ten opzichte van vorig jaar naar $1,8 mld, vooral door lagere LNG-prijzen.
  • De operationele kasstroom kwam in het tweede kwartaal uit op $9,9 mld, de investeringen bedroegen $4,8 mld en er werd voor $2 mld aan dividend uitgekeerd.
  • In 2023 verwacht Total $16 tot 18 mld te investeren, waarvan $5 mld in koolstofarme energie. De groei van de energieproductie moet de komende jaren komen uit LNG en Renewables & Electricity. Verwacht wordt dat olieproducten op termijn nog maar 30% van de omzet zullen uitmaken (nu nog 50%). Het concern bevestigde het reguliere dividend van €0,74 per aandeel. Voor de inkoop van eigen aandelen staat in het derde kwartaal $2 mld gereserveerd. ​​​​​​​

Total heeft een laag break-evenpoint en een sterke balans

De resultaten waren minder dan verwacht. Het reguliere dividend wordt bevestigd. Total heeft een relatief laag break-evenpunt, rond de $50 (de olieprijs waarbij de investeringen en dividendverplichtingen betaald kunnen worden uit de opgewekte kasstroom). Total zegt zich te blijven richten op kostenbesparingen en verwacht dit jaar tussen de $16 en $18 mld te investeren. In het derde kwartaal wordt voor $2 mld aan eigen aandelen ingekocht. Gezien de combinatie van een laag break-evenpunt, een gezonde balans en de sterke focus op kostenbesparingen, denken wij dat Total goed is gepositioneerd. De waardering van Total is in lijn met de andere Europese majors, maar met 7 maal de verwachte winst in 2023 wel laag te noemen. ​​​​​​​

Kansen

  • Het break-evenpunt van de olieprijs, waarbij de operationele kasstromen gelijk zijn aan de investeringen en het dividend, ligt rond de $50.
  • Total heeft de afgelopen jaren forse kostenbesparingen doorgevoerd bij zijn upstream- en downstreamdivise. Dit heeft bijgedragen aan de forse verbetering van de resultaten.
  • Het concern genereert een sterke vrije kasstroom waardoor het in staat is om meer kapitaal uit te keren aan aandeelhouders.

Risico's

  • Total heeft een gemiddeld ESG-risico. Dit risico is een stuk lager dan bij BP, Shell, Exxon en Chevron. Voorbeelden van risico's zijn milieuvervuiling maar ook de uitstoot van broeikasgassen. Het management speelt wel goed in op deze risico's en wil de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen fors verminderen.
  • De raffinaderijen van Total liggen grotendeels in Europa. Vergeleken met de Amerikaanse raffinaderijen hebben zij kostennadeel, omdat zij geen gebruik kunnen maken van schalieolie in de VS. Schalieolie in de VS is over het algemeen goedkoper dan Brent-olie uit de Noordzee. Ook zijn de gasprijzen in de VS lager dan in Europa. Gas wordt ook gebruikt in het raffinageproces.
  • De resultaten van oil majors worden sterk beïnvloed door de olieprijs. Een langdurig lage olieprijs is dan ook slecht voor de resultaten.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het verantwoord universum. Er is geen sprake van zeer ongewenste bedrijfsactiviteiten en of zeer controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Jacco de Winter en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op 18 augustus 2023, 12:07 uur. Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.