Fundamentele analyse

Booking Holdings

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US09857L1089 USD 23.2 0.85 Sustainable Hotels, Restaurants & Leisure

Booking Holdings rapporteerde sterke omzetcijfers, gedragen door vrijwel alle activiteiten van het concern. De tweecijferige omzetgroei resulteerde in een flinke winstsprong. Het concern vergroot zijn winstgevendheid ten opzichte van zijn concurrenten. Het zal niet lastig zijn om de verwachtingen waar te maken, met een keur aan sportevenementen die in de komende maanden plaatsvinden in Europa.

Sterke internetspeler

Booking Holdings biedt reizigers de mogelijkheid om via internet in een keer meerdere diensten af te nemen, zoals hotelkamers, vliegtickets, huurauto's, cruises, restaurants en andere vakantiegerelateerde zaken. Het bedrijf heeft daartoe een aantal gespecialiseerde reiswebsites gelanceerd, waaronder Booking.com, Agoda en rentalcars.com. Met de overname van Kayak heeft Booking Holdings zijn activiteiten uitgebreid tot reismedia (reisgidsen, recensiesites). Ook heeft heeft de onlinerestaurantreserverings-site Open Table. Het merendeel van de omzet en de winst komt uit transactiekosten voor online boekingen.

Vrijwel de hele reeks cijfers was beter dan verwacht

  • ​​​​​​​Booking Holdings heeft zijn omzet en winst in de eerste drie maanden van het jaar hard zien oplopen. De online reizenverkoper rapporteerde een winst van $776 mln, in het kwartaal eindigend op 31 maart, vergeleken met een winst van $266 mln een jaar eerder. Na het uitsluiten van bepaalde eenmalige items boekte het bedrijf een aangepaste winst per aandeel van $20,39. Dat was fors meer dan de $13,98 die verwacht werd door analisten.
  • De omzet steeg met 17% tot $4,42 mld, wat hoger was dan de $4,25 mld van de analistenconsensus.
  • Het bruto aantal boekingen steeg met 10%, tot $43,5 mld. Er werd $42,2 mld verwacht door analisten. Het aantal geboekte overnachtingen was 9% hoger dan een jaar eerder. De autoverhuur zag het aantal verhuurdagen met bijna 11% stijgen en het aantal verkochte vliegtickets nam toe met 33%.
  • Voor het tweede kwartaal verwacht het concern een stijging van de omzet in een bandbreedte van 4 en 6%, bij een consensus van $5,78 mld. Het aantal boekingen zal naar verwachting tussen de 3 en 5% stijgen.

Waardering gemiddeld

Booking Holdings heeft op dit moment een koers-winstverhouding van 20 keer de winst over het lopende jaar. Dit is iets lager dan de gemiddelde koers-winstverhouding over de laatste jaren.

Kansen

  • Booking Holdings is goed gepositioneerd voor groei op de lange termijn, dankzij de sterke positie op nog nauwelijks aangeboorde internationale markten.
  • Booking Holdings kan zijn aandeel op de wereldmarkt waarschijnlijk vergroten dankzij sterke netwerkeffecten (alle reisdiensten onder één dak) en het ‘agentschapmodel’ (hotels dragen bemiddelingskosten af) voor Booking.com. De brutomarge zal sterk verbeteren, omdat het omzetaandeel van het agentschapmodel in de totale omzet naar verwachting aanzienlijk zal toenemen.

Risico's

  • De reisbranche is erg cyclisch. Een groot risico voor aandeelhouders van Booking schuilt in een economische neergang, die leidt tot een scherpe afname van zakelijke reizen en vakantiereizen. In tijden van economische neergang bezuinigen bedrijven op hun reisbudget en maken consumenten minder dure reizen, omdat ze minder te besteden hebben. Een bijkomend risico is dat toenemende concurrentie de winstmarges aantast.
  • Het bedrijf krijgt een fors deel van zijn omzet via Google en speciale reiszoekmachines. De mogelijkheid bestaat dat de algoritmen (zoeksleutels) van zoekmachines worden veranderd, om minder omzet voor Bookings te genereren. Hotelketens proberen consumenten meer via hun eigen website te laten boeken. Daardoor kan de omzet van Booking Holdings in de Verenigde Staten dalen.
  • Andere risico’s voor het bedrijf zijn de risico's waarmee alle wereldwijd opererende reismaatschappijen geconfronteerd kunnen worden zoals (de negatieve effecten van) terrorisme, epidemieën als Covid-19, oorlog en andere geopolitieke gebeurtenissen.
  • De totale blootstelling van het bedrijf aan duurzaamheidsrisico's is gemiddeld en is vergelijkbaar met het gemiddelde van de subsector.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Erik Kuipers en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.