Fundamentele analyse

ASML Holding

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0010273215 EUR 49 0.73 Sustainable Semiconductors & Semiconductor

De verwachte groei van de lithografiemarkt en ASML's dominante marktpositie zijn belangrijke redenen voor optimisme over de beleggingscase. De waardering is, zoals altijd, fors en de eindmarkten zijn onderhevig aan cyclische schommelingen. Ondanks de cyclische onzekerheid ziet de toekomst er voor ASML goed uit.

Wereldwijd marktleider in lithografie

Met een marktaandeel van ruim 80% is ASML wereldwijd marktleider op het gebied van chipproductie-apparatuur. Het bedrijf is gespecialiseerd in lithografische technieken voor het etsen van elektronische circuits op zogenoemde ‘wafers’ (onderdeel van die apparatuur). Halfgeleiderproducenten Intel, Samsung en TSMC zijn grote klanten en waren in 2022 verantwoordelijk voor circa 60% van de omzet. In 2022 werd op een omzet van €21,2 mld een nettowinst behaald van €5,7 mld.

Uniek in de subsector

ASML heeft in de afgelopen 25 jaar een ijzersterke positie in de lithografiemarkt opgebouwd en heeft tegenwoordig een marktaandeel van ruim 80%. Het is de enige leverancier van extreme ultraviolet lithography (EUV)-lithografiesystemen, de meest geavanceerde technologie voor de productie van halfgeleiderchips. Als de volgende generatie EUV-lithografiesystemen de beloftes blijft waarmaken - de nieuwste generatie ('High NA EUV') is reeds in ontwikkeling - kan het marktaandeel geleidelijk nog verder omhoog.

Orders, omzetcijfers en outlook zwak. Winst wel boven verwachting

  • De omzetcijfers van ASML in het eerste kwartaal waren minder goed dan verwacht: €5,29 mld (€5,47 mld verwacht), met een brutomarge van 51% (48,76% verwacht). De hogere brutomarge kwam met name door een betere productmix en eenmalige items. De winstgevendheid was wel beter dan verwacht.
  • De orders waren met €3,6 mld (€4,6 mld verwacht) zwak ten opzichte van de verwachting. Wel lieten de orders van geheugenchipfabrikanten (59% van de totale orders), 47% in het vierde kwartaal, andermaal een sterk herstel zien.
  • Ook de vooruitzichten voor het tweede kwartaal vallen tegen, met een omzet van €5,7 tot 6,2 mld. Dit is lager dan de consensusverwachting en zou een brutomarge betekenen van rond de 50,5%. De operationele winst komt dan uit rond de €1,64 mld, wat eveneens onder de consensus ligt.
  • Voor heel 2024 verwacht ASML dat de omzet op hetzelfde niveau blijft als in 2023. Het concern heeft eerder aangegeven dat het wat de verwachtingen betreft aan de conservatieve kant blijft en noemde hierbij specifiek ‘several global macro concerns’. In 2025 verwacht het concern wel een sterke groei.

Waardering bovengemiddeld, maar groeipotentie ook

ASML houdt vast aan de voorzichtige outlook voor 2024; het orderboek is aan de zwakke kant. Het concern ziet 2024 als transitiejaar en verwacht betere resultaten in de tweede helft van 2024. Voor 2025 verwacht het concern wel weer een sterke groei. Op de langere termijn zal ASML ongetwijfeld kunnen profiteren van zijn sterke positie in de lithografiemarkt. De waardering is aan de hoge kant, met 46 keer de verwachte winst in 2024. De winstgroeiverwachting voor 2024 is negatief, maar de winstgroeiverwachting voor de langere termijn is juist erg hoog.
​​​​​​​

Kansen

  • De onderneming is zeer innovatief en is mondiaal marktleider op het gebied van lithografie.
  • De diepgaande technische kennis, nodig om de nieuwste lithografische machines te kunnen maken, creëert een zeer hoge toetredingsdrempel tot deze markt. ASML is het enige bedrijf in de wereld dat EUV-machines kan maken.
  • Het bedrijf heeft een laag duurzaamheidsrisico. ASML scoort hoog op meerdere duurzaamheidsgebieden, zoals het integreren van klimaatrisico's in het risicomanagementproces, maar ook initiatieven op het gebied van leiderschapprogramma's.

Risico's

  • ASML is afhankelijk van slechts enkele grote klanten. In theorie vormt dit een relatief groot bedrijfsrisico.
  • ASML is voor belangrijke onderdelen afhankelijk van een beperkt aantal zeer gespecialiseerde toeleveranciers.
  • Geopolitieke ontwikkelingen kunnen beperkingen opleveren, zoals een exportverbod naar China voor de allernieuwste technologie.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist David Wolters en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.