Fundamentele analyse

BMW

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
DE0005190003 EUR 6.4 5.48 Impact Automobiles

Waarschijnlijk zijn de cijfers niet voldoende om de verwachtingen van analisten naar boven bij te stellen. Toch geeft het concern realistische verwachtingen af voor een jaar waarin veel kosten gemaakt moeten worden. Investeringen in meerdere aandrijfmogelijkheden (naast volledig elektrisch ook waterstof) gaan miljarden kosten. Ook moet BMW meer afschrijven dan verwacht op de waarde van auto’s die uit de lease komen, sinds Tesla een prijzenoorlog is begonnen.

Verkoopkampioen luxeauto's

Het Duitse Bayerische Motoren Werke AG (BMW) is een van de grootste producenten van luxe auto’s ter wereld. Ook produceert het concern motorfietsen en heeft het een onderdeel voor financiële dienstverlening. Enkele bekende merken zijn BMW, Mini en Rolls-Royce. Het concern heeft in 24 landen productiefaciliteiten en verkoopt auto’s in 140 landen.

​​​​​​​

Verwachtingen bevestigd na stijging omzet, daling winst na belastingen

 • BMW heeft zijn verwachtingen voor het hele jaar bevestigd, nadat de omzet steeg en de winst na belastingen daalde in het derde kwartaal.
 • De omzet van de Duitse autofabrikant steeg tot €38,46 mld van €37,18 mld in het derde kwartaal van vorig jaar. Analisten gingen uit van een omzet van €37,54 mld.
 • De volledige integratie van de joint venture, BMW Brilliance Automotive, hielp de nettowinst, aldus BMW. Hogere verkoopvolumes en positieve productmix-effecten droegen ook bij, hoewel wisselkoerseffecten het resultaat negatief beïnvloedden. 15% van de geleverde auto’s had een elektrische aandrijving.
 • De winst na belastingen daalde naar €2,93 mld van €3,18 mld een jaar eerder. Analisten gingen uit van €2,60 mld. Volgens BMW resulteerden rente-afdekkingstransacties (hedges) in een negatieve post van €289 mln. De winst voor rente en belastingen steeg van €3,68 mld naar €4,35 mld. Dat was hoger dan de analistenconsensus.
 • De EBIT-marge voor het autosegment was 9,8%, vergeleken met 8,9% een jaar geleden (consensus: 9,63%). De EBIT-marge van de hele groep eindigde het kwartaal op 10,6%. Een jaar geleden was dat 11%.
 • BMW bevestigde de prognose voor de EBIT-marge van 9-10,5% en van een solide groei van de leveringen in het autosegment. Analisten gaan uit van een marge van 10,1%.

Waardering

De koers-winstverhouding van BMW voor het lopende jaar is zeer laag, 5,5 keer de getaxeerde winst voor het lopende jaar. De waarderingen van de meeste autofabrikanten zijn aan het normaliseren naar het lage niveau waar ze thuis horen. Maar toch blijft er extra tegenwind komen voor de sector. Het dividendrendement is inmiddels de 9% al voorbij wat een mooie vergoeding is voor de huidige onzekerheid.

Kansen

 • BMW heeft meer geïnvesteerd in schone technologie dan veel concurrenten. Dit kan op termijn voordeel opleveren nu overheden meer ‘groene’ techniek eisen.
 • BMW’s aanwezigheid in de wereldwijde markten verkleint de afhankelijkheid van één enkele regionale economie en verbetert de vooruitzichten nu veel opkomende markten zich ontwikkelen tot volwassen economieën.
 • BMW’s luxe- en ultraluxeauto’s kennen een hoge winstmarge; de omzet ervan is doorgaans minder gevoelig voor schommelingen van de economie.

Risico's

 • BMW blijft modellen met alle ‘groene’ aandrijftechnieken verkopen, van elektrische tot waterstofmotoren. Hierdoor maakt het concern meer onderzoekskosten dan fabrikanten die zich op één aandrijvingstechniek voor de toekomst richten. Ook de onderzoeken naar waterstof en brandstofcellen lopen nog steeds.
 • Rente- en valutaschommelingen kunnen de rendementen drukken. Bijna 23% van de omzet komt uit de Verenigde Staten, terwijl BMW rapporteert in euro’s.
 • De familie Quant heeft 50% van de aandelen BMW in bezit en controleert dus het hele bedrijf. Beslissingen van het managementteam kunnen dus door de familie geblokkeerd worden.
 • BMW (of zijn mederwerkers) herhaaldelijk in opspraak gekomen wegens kartelafspraken en bij het 'dieselschandaal'. Meer van dit soort incidenten zouden de reputatie van het bedrijf geen goed doen.
 • De totale blootstelling van het bedrijf aan duurzaamheidsrisico's is gemiddeld en is vergelijkbaar met het gemiddelde van de subsector. Bedrijfsethiek, Product Governance en CO2 gerelateerde zaken zijn opmerkelijke materiële ESG-kwesties.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het impact universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. Daarnaast kent het bedrijf activiteiten die positief bijdragen aan sociale of milieu kwesties. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Jacco de Winter en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.