Fundamentele analyse

Randstad Holding

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
NL0000379121 EUR 12.6 5.56 Sustainable Professional Services

Na het dieptepunt van de pandemie, wist Randstad de verwachtingen van analisten steeds te overtreffen. Randstad heeft dan ook marktaandeel veroverd, doordat het sneller herstelde dan concurrenten. Maar de zwakke economische groeivooruitzichten maakten ons in de afgelopen kwartalen negatiever. Het moment lijkt te naderen om wat positiever (neutraler) te worden, omdat de economie gemiddeld beter blijft draaien dan verwacht. We vinden dat nu echter nog iets te vroeg. ​​​​​​​​​​​​​​

Randstad is de grootste uitzendonderneming ter wereld

Randstad is sinds de coronapandemie de grootste uitzendonderneming ter wereld gemeten naar omzet en marktwaarde, met top 3-posities in veel landen. Het concern is actief in ongeveer 40 landen: marktleider in de Benelux en Frankrijk en top 3-posities in de VS. De onderneming heeft vier divisies. Staffing (45% van de omzet) richt zich op personeel met als hoogst genoten opleiding de middelbare school. Professional (24%) richt zich op mensen met hoogopgeleide profielen. Inhouse Services (25%) is een dienst gericht op werk op locatie met name in de fabricage en logistieke sectoren. En ten slotte biedt Global Businesses (6%) ondersteunende services aan zoals hulp bij het opstellen van vacatureteksten en CV's. De geografische omzetspreiding wijd verspreid, maar de belangrijkste drie regio's zijn: Noord-Amerika 18%, Frankrijk 15% en Nederland 13%. In 2023 behaalde Randstad een nettowinst van €764 mln bij een omzet van €25,4 mld.

Economische groeiverwachtingen blijven gemengd tot negatief, maar keerpunt nadert

Economische groei is de belangrijkste drijfveer voor de uitzendbranche, want dat leidt immers tot banengroei. Het economisch herstel van de pandemie bleek erg sterk, geholpen door grote fiscale en monetaire steunpakketten en regelingen. Maar vanaf maart 2022 werden de economische groeiverwachtingen verlaagd (tot onder het historische trendniveau) door de oorlog in Oekraïne, een tegenvallend herstel van de Chinese economie na de coronapandemie en fors hogere rentes. De groeiverachtingen in 2024 voor Europa en de VS zijn erg laag, maar inmiddels weten we dat economische groei veerkrachtiger blijkt dan eerder gedacht. De signalen over toekomstige groei blijven gemengd tot negatief op dit moment, maar het keerpunt nadert en dat zou betekenen dat Randstad weer kan herstellen.

Meevallende kosten vormen een pluspunt, maar zwakkere trends een minpunt

 • De organische omzet (-8,6%) viel iets tegen, de EBITA (-24%) was in lijn (door sterke kostenbeheersing) maar de winst per aandeel (-27%) viel mee.
 • Trends verzwakken nog steeds in Europa (Frankrijk -5%, Nederland -8%, Duitsland -18%) terwijl Noord-Amerika (-15%) redelijk stabiel bleef in de afgelopen kwartalen.
 • De brutomarge (20,7%) viel iets mee, maar zal verder dalen in het eerste kwartaal.
 • Het voorgestelde dividend is iets hoger dan verwacht. ​​​​​​​

Hoog dividendrendement en vrije kasstroomopbrengst, maar groei onaantrekkelijk

De operationele trends blijven zwak en Randstad voorziet meer vertraging (lagere omzet en marge). Daar rekenen analisten ook op: de winstverwachting is sinds april 2022 met ongeveer 20% gedaald. Analisten rekenen voor 2024 nu op een winstdaling van 9%, na een krimp van 20% in 2023. Vanaf 2025 is er weer winstgroei voorzien. Wij hebben al geruime tijd een negatieve visie op de beleggingscase vanwege een lagere economische groei, die leidt tot minder vraag naar flexibele arbeidskrachten. De underperformance van het aandeel bevestigt dat deze visie de juiste was. De bodem lijkt nog niet gevonden, maar komt mogelijk wel in zicht. Het moment lijkt dus te naderen om wat positiever (neutraler) te worden, omdat de economie gemiddeld beter blijft draaien dan verwacht. We vinden dat nu echter nog iets te vroeg. Vergeleken met de concurrenten Adecco en Manpower presteert Randstad over een langere termijn overigens duidelijk het sterkst, maar in 2023 was Adecco (+55%) duidelijk het sterkst na een heel zwak 2022. De korting op de koers-winstverhouding is op dit moment 6%. Dit weerspiegelt in onze ogen goed de risico’s van de beleggingscase. Het getaxeerde dividendrendement staat op 4,5% en dat is relatief aantrekkelijk.

Kansen

 • De proactieve en consequente benadering ten aanzien van kostenbesparingen kan zelfs in tijden van weinig groei tot margeverbetering leiden.
 • Randstad herstelde sneller dan concurrenten van de coronapandemie, waardoor de uitzender marktaandeel heeft veroverd.
 • Flexwerken is wereldwijd nog steeds een groeimarkt, waar bedrijven als Randstad van profiteren.
 • Dataprivacy- en beveiligingsrisico's, het aantrekken van geschikt personeel voor opdrachtgevers en het bijhouden van technologische ontwikkelingen in de uitzendbranche zijn belangrijke ESG-risico's. De algehele blootstelling van Randstad aan deze risico's is laag, het management sterk en het bedrijf scoort hierop gemiddeld beter dan concurrenten.

Risico's

 • Randstad is vroegcyclisch: de nadruk ligt op traditionele uitzenddiensten. Bij een afzwakkende economie hebben die diensten daar als eerste last van.
 • Valutarisico: Noord-Amerika is de belangrijkste markt voor Randstad.
 • Hoewel de flexmarkt groeit, groeit ook de weerstand tegen deze trend. Politieke beperkingen kunnen zeker niet uitgesloten worden.
 • Investeringen in digitalisering bemoeilijken kostenreductie op de korte termijn. Wanneer deze digitale inspanningen succesvol zijn, kan dat op de langere termijn gunstig zijn voor de kostenefficiëntie en marktpositie. De risico’s van digitale disruptie door nieuwe technologieplatforms en robotisering (op de gehele arbeidsmarkt) is echter reëel.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Robert de Jong en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.