Fundamentele analyse

Netflix

|
Terug naar overzicht
Isin Valuta K/W Div. rend. Duurzaam Technisch Sector
US64110L1061 USD 35.6 0 Sustainable Entertainment

Het ‘first mover advantage’ (pioniersvoordeel) van wereldwijd streamen en de Netflix Originals hebben het concern een significante voorsprong gegeven op de streamingmarkt. De concurrentie neemt echter sterk toe en het bedrijf gaat een meer volwassen fase in, die gepaard gaat met een lagere groei. Nieuwe initiatieven, zoals het toevoegen van een goedkoper abonnement op basis van advertenties, restricties op het delen van abonnementen en het toevoegen van games, kunnen de groei in de toekomst ondersteunen.

Wereldwijde aanbieder van streaming video

Netflix is wereldwijd een grote aanbieder van streaming video, waardoor televisieseries, documentaires en films via internet 'on demand' kunnen worden bekeken. Klanten krijgen ongelimiteerd toegang tot de digitale videotheek van Netflix tegen een vast maandelijks bedrag. Netflix is nagenoeg wereldwijd actief, maar niet in China. Het aantal abonnees ligt inmiddels boven de 200 mln. Het bedrijf boekte in 2022 een nettowinst van $4,5 mld op een omzet van $31,6 mld.

Beter dan verwachte resultaten. Sterke abonneegroei, prijzen van bepaalde abonnementen omhoog. Operationele-winstverwachting Q1 beter dan verwacht

 • Netflix heeft de omzet in het vierde kwartaal met 12% jaar op jaar (joj) zien stijgen naar $8,8 mld. Dat was beter dan verwacht. De ARM (average revenue per membership) liet een stijging zien van 1%.
 • Het operationele resultaat was met $1,5 mld (+172% joj) beter dan verwacht. De aangepaste winst per aandeel (wpa) steeg joj ook fors, naar $2,11, maar was wel minder dan verwacht. De vrije kasstroom was sterk met $1,6 mld.
 • De netto abonneegroei was met 13,1 mln hoger dan verwacht. Het totaal aantal abonnees kwam uit op 260 mln (+13% joj).
 • Voor het eerste kwartaal verwacht Netflix een omzet van $9,2 mld, een operationele winst van $2,4 mld en een wpa van $4,49. Dit is beter dan verwacht. In 2024 verwacht het concern dubbelcijferige omzetgroei.
 • Het concern heeft onlangs een deal aangekondigd voor het uitzenden van Live wrestling. Hiermee wordt het content-aanbod van Netflix breder. Live wrestling is populair in de VS. ​​​​​​​

Groei aanjagen door andere inkomstenbronnen

Goede resultaten van Netflix, mede dankzij een sterke abonneegroei. Netflix probeert de groei aan te jagen door andere inkomstenbronnen aan te boren, zoals abonnementsvormen met advertenties. Ook pakt het bedrijf het delen van accounts aan. Daarvoor moet nu betaald worden, waardoor het aantal abonnees stijgt. Ook gaat het bedrijf de prijzen van sommige abonnementen verhogen. Netflix is als aanbieder van streamingdiensten wereldwijd een sterke speler en wij verwachten dat dit zo blijft. Het concern genereert bovendien een positieve kasstroom, waardoor het niet langer afhankelijk is van externe financiering voor verdere groei. De waardering bedraagt 32 keer de verwachte winst in 2024, bij een gemiddelde winstgroeiverwachting van 25% in de komende jaren. Ten opzichte van de eigen historie is de waardering aan de lage kant.

Kansen

 • Netflix heeft voldoende schaalgrootte om te kunnen investeren in zelfgeproduceerde content van hoge kwaliteit, wat het bedrijf een belangrijk concurrentievoordeel oplevert. Bovendien werkt het bedrijf continu aan technologische innovaties die het product aantrekkelijker maken. ​​​​​​​
 • Netflix weet dankzij zijn 'pricing power' de prijzen geregeld te verhogen. Een nieuw en goedkoper abonnement met advertenties kan voor verdere groei zorgen.
 • Het duurzaamheidsrisico van Netflix is laag. Netflix opereert wel in veel verschillende jurisdicties waaruit problemen kunnen voortvloeien rond belastingen, omkoping, data privacy etc. Het concern is toegewijd aan diversiteit en inclusiviteit.

Risico's

 • De abonneegroei van Netflix op kwartaalbasis is moeilijk in te schatten.
 • De concurrentie in de streamingmarkt is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
 • Aanhoudende inflatie in combinatie met zwakkere economische vooruitzichten vormen een sterke tegenwind op de korte termijn. Streamingabonnementen zijn een makkelijk doelwit om kosten te besparen voor de consument.

Duurzame Analyse

Dit bedrijf is onderdeel van het duurzaam universum. Het bedrijf scoort bovengemiddeld op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Er is geen sprake van ongewenste bedrijfsactiviteiten en/of controversieel gedrag. De toets op duurzaamheid is uitgevoerd door de analisten duurzaam beleggen bij het ING Investment Office.

Disclaimer

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld door IIO-analist Jacco de Winter en is uitgebracht door ING Bank N.V. De beloning van de analist is niet afhankelijk van specifieke aanbevelingen of standpunten in deze aanbeveling. De beleggingsaanbeveling is gebaseerd op betrouwbare bronnen.

Disclaimer

TA legenda

long
stijgende trend
neutral
zijwaartse trend
short
dalende trend

NFI legenda

++
sterke voorloper
+
voorloper
=
middenmoter
-
achterblijver
nb
niet beschikbaar

Gehanteerde begrippen

Div. rend.
Dividendrendement; getaxeerde dividend (consensusverwachting volgens Bloomberg) over lopende kalenderjaar als percentage van de koers.
K/W*
Koerswinstverhouding; actuele koers gerelateerd aan de getaxeerde winst (consensusverwachting volgens Bloomberg) per aandeel van lopende kalenderjaar.
NFI
De Niet-Financiële Indicator geeft weer hoe een onderneming scoort, ten opzichte van branchegenoten, op duurzaam beleid en de implementatie hiervan.
Uitsl.
Staat voor Uitsluitingen wegens ongewenst gedrag of ongewenste activiteit. In geval van een 'ja' is een aandeel niet toelaatbaar voor het duurzaam universum.
* Bij de Amerikaanse vastgoedfondsen wordt gebruikt gemaaktvan de verhouding tussen de koers en ‘funds from operations’ (FFO) in plaats van de koerswinstverhouding. Deze maatstaf wordt berekend door aan de nettowinst de afschrijvingen van het vastgoed toe te voegen en winsten op de verkoop van vastgoed hiervan af te trekken.

Toetsing duurzaamheid

Om de duurzaamheid van ondernemingen te bepalen, verricht de ING twee verschillende toetsen: een positieve toets en een negatieve toets. Het bedrijfsbeleid en de inspanningen op de facetten mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de positieve toets. Uit deze toetsing volgt een (binnen de sector relatieve) score, resulterend in de niet-financiële indicator (NFI). Uit de negatieve toets volgt in welke mate ondernemingen ongewenste activiteiten ontplooien en/of gedrag vertonen op thema’s als mensenrechtenschendingen, corruptie, arbeidskwesties en milieudelicten. Een aandeel moet op beide toetsen positief scoren om onderdeel te zijn van het 'duurzaam universum'.

Belangrijke informatie

Deze beleggingsaanbeveling is opgesteld en uitgebracht door het ING Investment Office, onderdeel van ING Bank N.V., op . Voor het opstellen van deze beleggingsaanbeveling is gebruik gemaakt van de volgende wezenlijke informatiebronnen: Credit Suisse, BofA Securities, Goldman Sachs, Bloomberg, CreditSights, UBS, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch, ING FM, Citi, J.P.Morgan, Thomson Reuters Datastream, Sustainalytics of Reuters Metastock. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op de volgende waarderingsgrondslagen, methoden en aannames: koerswinstverhouding, koersboekwaardeverhouding of net asset value (NAV). Voor deze beleggingsaanbeveling zijn geen beschermde modellen gebruikt. Een beschrijving van het ING- beleid ten aanzien van informatiebarrières en belangenverstrengeling kunt u hier vinden. Tenzij anders vermeld, zal ING Bank N.V. de beleggingsaanbeveling niet actualiseren. Ontwikkelingen die zich na het opstellen van deze beleggingsaanbeveling hebben voorgedaan, kunnen van invloed zijn op de juistheid van de aannames waarop deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd. Beleggingsaanbevelingen worden over het algemeen 2 tot 4 keer per jaar herzien. Deze beleggingsaanbeveling behelst geen individueel beleggingsadvies maar slechts een algemene aanbeveling waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen mede kunnen baseren en vormt geen uitnodiging tot het aangaan van welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Deze beleggingsaanbeveling is gebaseerd op aannames en vormt geen garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Aan deze beleggingsaanbeveling kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van deze beleggingsaanbeveling zijn voor uw eigen rekening en risico. Noch ING Bank N.V. noch ING Groep N.V. noch enige andere rechtspersoon die tot de ING Groep behoort, aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook die voortvloeit uit het gebruik van bovenstaande beleggingsaanbeveling of de daarin opgenomen informatie.